ด่วน!! รับสมัครอบรมระยะสั้น “International Short Course on Ecosystem Health”

เครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย (THOHUN) เปิดรับสมัครอบรมระยะสั้น “International Short Course on Ecosystem Health” สำหรับนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยนอกเครือข่ายฯ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิต นักศึกษาจากสหสาขา ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมรรถนะทางด้านสุขภาพหนึ่งเดียว ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ รวมถึงทักษะทางเทคนิคและเครื่องมือต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการสืบสวน ป้องกัน ควบคุม และตอบโต้โรคอุบัติใหม่/ซ้ำ

 

 

รายละเอียดการอบรม:

-งานนี้ใช้ภาษาอังกฤษตลอดการอบรม

-รับจำนวนจำกัดเพียง 5 ที่นั่งเท่านั้น

-ที่สำคัญอบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

วิธีการสมัคร:

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://thohun.org/teli2019/

 

ปิดรับสมัคร:

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 พฤษภาคม 2562

เข้าเรียน e-learning: 25-31 พฤษภาคม 2562

เข้าอบรม: 10-21 มิถุนายน 2562 ณ จังหวัดกาญจนบุรี

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Facebook: Thailand One Health University Network

Website: https://thohun.org/teli2019/

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ