นักศึกษาผู้พิการทางการได้ยินคนเก่ง! คว้าทุนแลกเปลี่ยนไปเรียนภาษาที่สหรัฐอเมริกา!!

ปัจจุบัน หน่วยงาน องค์กร หรือแม้แต่สถาบันต่างๆ...

June 12, 2019 2 Mins Read
46 Views