ม.รังสิตมอบทุนเรียนฟรีหลักสูตรการแพทย์ แก่ลูกหลานบุคลากรสาธารณสุข และ อสม.

มหาวิทยาลัยรังสิต มอบทุนการศึกษาแก่ลูกหลานบุคลากรสาธารณสุข และ อสม. ที่มีส่วนร่วมในการควบคุมดูแลการระบาดของโรคโควิด-19 เรียนฟรีหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัญฑิต วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ตลอดหลักสูตร 4 ปี จำนวน 10 ทุน

รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา และค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัญฑิต วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นลูกหลานสายตรง ได้แก่ ผู้มี พ่อ-แม่ ปู่-ย่า ตา-ยาย เป็น อสม. หรือแพทย์แผนไทย และบุคลากรที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกวิชาชีพ

– จบการศึกษาระดับ ม.6 สายวิทยาศาสตร์ GPA ตั้งแต่ 2.25 ขึ้นไป สายศิลป์ GPA ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– หลักฐานการศึกษา ผลการศึกษา GPA

– หลักฐานการเป็นเครือญาติสายตรง

– สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้สมัคร

 

วิธีการสมัคร:

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับทุนได้ที่ วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก ปทุมธานี อาคารวิทยาศาสตร์ 4/2 ชั้น 8 หรือ โทร. 0-2791-6000 ต่อ 5169 , 09-6118-4424 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 โดยผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจะได้รับการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2563 ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 และเริ่มเปิดภาคเรียนในวันที่ 24 สิงหาคม 2563

 

ปิดรับสมัคร:

7 สิงหาคม 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ประกาศรับสมัคร

เว็บไซต์

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ