ข่าวดี!! Thai Smile รับสมัคร Customer Service Agent ประจำสนามบินสุวรรณภูมิ

สายการบิน Thai Smile รับสมัครเจ้าหน้าที่ตำแหน่ง Customer Service Agent (ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการภาคพื้น) โดยทำหน้าที่ตรวจรับบัตรโดยสาร (CHECK-IN) และดูแลผู้โดยสารขาเข้า-ขาออก รวมทั้งให้บริการโดยทำหน้าที่ต้อนรับ และอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสาร เที่ยวบินภายในประเทศ

รายละเอียดการรับสมัครมีดังนี้

 

 

สวัสดิการ:

1. ค่าล่วงเวลา

2. ปรับฐานเงินเดือนประจำปี

3. โบนัส (สำหรับพนักงานที่อายุงานมากกว่า 2 ปีขึ้นไป)

4. เครื่องแบบพนักงาน

5. วันลาพักร้อน

6. ประกันสังคม

 

คุณสมบัติ:

1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี

2. ระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

3. เพศชาย ผ่านหรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร ความสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร

4. เพศหญิง ความสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร

5. สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดได้

6. มีทักษะในการสื่อสาร มีบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี

7. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี สำหรับสนามบินสุวรรณภูมิ (ผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี)
ต้องมีคะแนน TOElC อย่างต่ำ 500 คะแนนขึ้นไป

8. ไม่มีประวัติอาชญากรรม

 

เอกสารประกอบการสมัครงาน:

1.รูปถ่าย 1 นิ้ว (ไม่เกิน 6 เดือน) : 2 รูป (รูปถ่ายต้องใส่สูทดำ เชิ้ตขาวมีปก)

2.รูปถ่าย 2 นิ้ว (ไม่เกิน 6 เดือน) : 4 รูป (รูปถ่ายต้องใส่สูทดำ เชิ้ตขาวมีปก)

3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน : 6 แผ่น

4.สำเนาทะเบียนบ้าน : 6 แผ่น

5.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล ถ้ามี : 4 แผ่น

6.สำเนาวุฒิการศึกษา : 2 แผ่น

7.สำเนาใบปริญญาบัตร : 2 แผ่น

8.สำเนาผลคะแนนโทอิค Toeic 500 คะแนนขึ้นไป : 2 แผ่น

9.ใบรับรองแพทย์ (ตัวจริง) : 1 ฉบับ

10.สำเนาเอกสารทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 เท่านั้น) : 2 แผ่น (สำหรับผู้ชาย)

12.ผลตรวจอาชญากรรมตามกฎหมาย (ตัวจริง) : 1 ฉบับ

 

วิธีการสมัคร:

ส่ง Resume / CV ที่ Email : [email protected] เท่านั้น *** โดยเขียนหัวข้ออีเมลว่าสมัครงาน ThaiSmile ***

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

PAN THAI AIR งานสนามบิน หรือ ID LINE : hr_recruitment

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ