โครงการครูสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปี 2562 เปิดรับสมัครแล้ว!!

โครงการเปิดรับสมัครครูอาสาสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ รุ่นที่ 36 เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการเพื่อเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ให้กว้างไกลขึ้น

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยฯ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กำเนินงานโครงการคัดเลือกข้าราชการครูเพื่อเข้าร่วมโครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปี 2562

 

 

จึงได้ประกาศเชิญชวนผู้ที่สนใจซึ่งเป็นครูผู้สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย สาขาประถมศึกษา และสาขามัธยมศึกษา (เอกวิชภาษาไทย เอกปฐมวัย เอกประถมศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) สาขาวิชาเฉพาะ ดนตรีและนาฏศิลป์ (สามารถเล่นดนตรีพื้นบ้านอีสานได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) คอมพิวเตอร์ จิตวิทยา และศิลปะที่มีความพร้อมเบื้องต้นให้เข้าร่วมโครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาไทย และวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปี 2562 ณ วัดไทยในต่างประเทศ รายละเอียดดังนี้

 

 

คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไป:

– นับถือศาสนาพุทธ

– ผู้สมัครชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร (แนบเอกสารรับรองมาในใบสมัคร)

– ต้องไม่อยู่ในระหว่างการภาคทัณฑ์หรือการรอลงอาญา จากศาลฎีกาใดๆ และไม่เคยมีคดีความหรือถูกจำคุกจากศาล

– ไม่มีโรคประจำตัว มีสุขภาพที่แข็งแรง

– เป็นผู้มีจิตอาสา และความประพฤติที่เหมาะสม

 

วันรับสมัคร:

สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561

 

ค่าสมัคร:

300 บาท (โอนผ่านทางธนาคารตามใบแจ้งชำระเงินเท่านั้น)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

เอกสารแนบประกาศ

 

ผู้ที่สนใจโปรดเตรียมความพร้อมและยื่นใบสมัครพร้อมชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด พร้อมตรวจสอบวันสอบให้ชัดเจน รายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.edu.chula.ac.th หรือ cuvolunteerteacher.org

 

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ