โอกาสที่คุณห้ามพลาด!! สายการบินไทยเวียตเจ็ทรับสมัครลูกเรือ ชาย- หญิง 12 พ.ค. นี้

“สายการบินไทยเวียตเจ็ท” เป็นสายการบินต้นทุนต่ำในเครือเวียดเจ็ทแอร์ จากประเทศเวียดนาม อีกทั้งยังเป็นสายการบินสัญชาติไทยโดยนิตินัย โดยไทยเวียดเจ็ทแอร์เป็นสายการบินต้นทุนต่ำลำดับที่ 4 ของประเทศไทยที่ให้บริการเที่ยวบินเชิงพาณิชย์ ครอบคลุมเส้นทางบินภายในประเทศทั่วภูมิภาค

ล่าสุดสายการบินไทยเวียตเจ็ทได้ประกาศรับสมัครลูกเรือทั้งชาย และหญิง โดยกำหนดคุณสมบัติไว้ดังต่อไปนี้

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-อายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

-มีผลคะแนน TOEIC 600 คะแนนขึ้นไป

-มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพการทำงานเป็นลูกเรือ และมีทักษะในการสื่อสารที่ดี

-สามารถว่ายน้ำได้

-มีทักษะด้านงานบริการ

-หากมีประสบการณ์ในการทำงานกับสายการบิน การขนส่งสินค้า หรือการท่องเที่ยวจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

-มีความละเอียดอ่อน และใส่ใจในเรื่องวัฒนธรรม และศาสนาที่แตกต่างกันของผู้โดยสารที่มาจากต่างประเทศ และต่างเชื้อชาติ

-มีทักษะความเป็นผู้นำ และการทำงานเป็นทีม

-ผ่านการตรวจสุขภาพและไม่มีโรคตามที่ระบุใน CAAT

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-ใบสมัคร (กรอกด้วยลายมือเท่านั้น)

-เรซูเม่ (ภาษาอังกฤษ)

-ภาพถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว (Passport size) 2 ใบ

-ภาพเต็มตัว 1 ใบ

-ทรานสคริปต์รับรองจบการศึกษา (ฉบับจริง และสำเนา)

-บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง และสำเนา)

-ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง และสำเนา)

-หนังสือเดินทาง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ฉบับจริง และสำเนา)

-ผลคะแนน TOEIC (ฉบับจริงเพื่อตรวจสอบ และสำเนา)

-เอกสารรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้สมัครชายเท่านั้น)

-รหัสประจำตำแหน่งลูกเรือ หรือเอกสารรับรองการทำงาน (สำหรับลูกเรือที่มีประสบการณ์มาก่อน)

 

วิธีการสมัคร:

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่ จากนั้นพิมพ์ และกรอกใบสมัครพร้อมเตรียมเอกสารประกอบไปยื่นสมัครได้ทันที ในงาน “Sky Career Festival” วันที่ 12 พ.ค. 61 ที่โรงแรม Bangkok Marriot Sukhumvit ห้องบอลรูม ชั้น 3 เวลา 08.00 – 16.00 น.

(ภายในงานวันที่ 12 พ.ค. 61 เป็นการ Pre-screen Document ผู้สมัครที่ผ่านคุณสมบัติจะได้รับอีเมลเชิญเข้าร่วมการทดสอบรอบต่อไปในวันที่ 19 พ.ค. 61)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

vietjetair.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ