สมัครเลย!! ไทยเบฟเวอเรจ เปิดรับสมัครพนักงานกว่า 357 ตำแหน่ง จำนวนหลายอัตรา

สำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่ห้ามพลาดกับโอกาสร่วมงานกับ ‘ไทยเบฟเวอเรจ’ บริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเบียร์และสุราชั้นนำของไทย โดยครั้งนี้เปิดรับสมัครบุคลากรกว่า 357 ตำแหน่ง จำนวนหลายอัตรา

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับ:

1. เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตลาด และสายงานขาย-สายธุรกิจเบียร์-สำนักงานใหญ่

2. Channel Development Officer – On Trade (Food Chain & Horeca)-Beer-Head Office

3. ผู้ช่วยผู้จัดการประสานงานพัฒนาการค้า

4. เจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน-สมุทรปราการ

5. เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตลาด และสายงานขาย-สายธุรกิจเบียร์-สำนักงานใหญ่

6. ผู้ช่วยผู้จัดการปฏิบัติการภาคการตลาด

7. Supply Chain Planner

8. เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงอาวุโส – สายการผลิตสุรา (จ.สมุทรสาคร)

9. หัวหน้าทีมขาย-เอเย่นต์-ธุรกิจสุรา-ยโสธร

10. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร – สายการผลิตสุรา (จ.อุตรดิตถ์)

11. เจ้าหน้าที่การเงิน/สโตร์หน่วยแคชแวน (สำรอง)

12. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ – สายการผลิตสุรา (จ.สมุทรสาคร)

13. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ – สายการผลิตสุรา (จ.สมุทรสาคร)

14. เจ้าหน้าที่ซ่อมเครื่องจักรอาวุโส – สายการผลิตสุรา (จ.สมุทรสาคร)

15. Human Capital Business Partner Assistant Manager

16. Assistant Human Capital Manager – Organization Development

17. เจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน-สุรินทร์

18. Maintenance Officer

19. หัวหน้างานขนส่ง

20. เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส

21. ผู้ช่วยหัวหน้าคลังสินค้า

22. เจ้าหน้าที่บริหารสินค้าคงคลัง-งานข้อมูลสินค้าคงคลัง

23. หัวหน้าจัดหาประจำภาค – TBR (จ.อุบลราชธานี)

24. Senior Secretary Associate

25. เจ้าหน้าที่ขาย-NAB-นครสวรรค์

26. หัวหน้าจัดหาประจำภาค – TBR (จ.นครปฐม)

27. หัวหน้าจัดหาประจำภาค – TBR (จ.เชียงใหม่)

28. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผล-Sales Support-กรุงเทพฯ

29. หัวหน้าจัดหาประจำภาค – TBR (จ.นครราชสีมา)

30. หัวหน้าจัดหาประจำภาค – TBR (จ.กำแพงเพชร)

31. หัวหน้าจัดหาประจำภาค – TBR (จ.ปราจีนบุรี)

32. หัวหน้าจัดหาประจำภาค – TBR (จ.สุราษฎร์ธานี)

33. เจ้าหน้าที่ช่องทางการจัดจำหน่ายอาวุโส-ธุรกิจสุรา-สำนักงานใหญ่

34. Senior Internal Communication Associate – Sound Engineer

35. เจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน

36. หัวหน้าทีมขาย-ออนเทรด-ธุรกิจสุรา-นครราชสีมา

37. Senior Customer Management Officer / HORECA

38. หัวหน้าทีมขาย-ออนเทรด-ธุรกิจสุรา-นครราชสีมา

39. เจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน-ขอนแก่น

40. หัวหน้าทีมขาย-ออนเทรด-ธุรกิจสุรา-ชัยนาท/อุทัยธานี

41. เจ้าหน้าที่บริหารงานพาเลท

42. เจ้าหน้าที่ขาย-NAB-ชัยภูมิ

43. หัวหน้าทีมขาย-เอเย่นต์-ธุรกิจสุรา-กาญจนบุรี

44. พนักงานจัดส่งสินค้า / HORECA บุคคโล

45. Senior Sales System Development Associate – CVM

46. เจ้าหน้าที่บัญชี G/L อาวุโส

47. เจ้าหน้าที่นิติกรรมสัญญา

48. หัวหน้าแผนกตรวจปฏิบัติการ-Sales Support-ชัยภูมิ

49. หัวหน้าทีมขาย-ออนเทรด-ธุรกิจสุรา-สมุทรปราการ

50. หัวหน้าทีมขาย-ออนเทรด-ธุรกิจสุรา-ตรัง

51. หัวหน้าแผนกวิเคราะห์ข้อมูลสุรา-เอเย่นต์ (สำนักงานใหญ่)-Sales Support-นครปฐม

52. ผู้ช่วยผู้จัดการปฏิบัติการระบบงานสนับสนุนการขาย

53. Supervisor สร้างเครื่องจักร – สายการผลิตเบียร์ (จ.กำแพงเพชร)

54. ผู้ช่วยผู้จัดการขาย – HORECA (ภาค7 ประจวบคีรีขันธ์)

55. ผู้จัดการช่องทางการจัดจำหน่ายอาวุโส-ธุรกิจสุรา

56. หัวหน้าทีมขาย-เอเย่นต์-ธุรกิจสุรา-บางนา

57. Senior Services Management officer (Information Technology)

58. เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักรบรรจุสุรา – สายการผลิตสุรา (จ.ราชบุรี)

59. หัวหน้าแผนกบัญชี-เบียร์

60. ผู้ช่วยหัวหน้าคลังสินค้า

61. เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบสนับสนุนการขาย – สายธุรกิจสุรา

62. เจ้าหน้าที่ข้อมูลและสถิติ Non – Alcohol-Sales Support-นครปฐม

63. เจ้าหน้าที่ตรวจปฏิบัติการ (สำนักงานใหญ่)

64. เจ้าหน้าที่การเงิน

65. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ – สายการผลิตสุรา (จ.ปทุมธานี)

66. หัวหน้าแผนกวิเคราะห์ข้อมูล-แคชแวน-เชียงใหม่

67. หัวหน้าแผนกบัญชีแคชแวน

68. Assistant International Marketing Manager – Global – Spirits

69. หัวหน้าแผนกธุรการเบียร์-Sales Support-ขอนแก่น

70. เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส

71. ผู้ช่วยผู้จัดการข้อมูลและสถิติ

72. ผู้จัดการพัฒนาและปฏิบัติการระบบงานสนับสนุนการขาย

73. Senior People System Development Associate

74. Financial Planning Associate

75. หัวหน้าส่วนศูนย์จัดการคำสั่งซื้อ

76. Purchasing Officer

77. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย – TBR (จ.ขอนแก่น)

78. เจ้าหน้าที่จัดซื้องานขนถ่ายวัสดุ – PAN Inter

79. เจ้าหน้าที่จัดซื้องานก่อสร้างและซ่อมสร้าง – PAN Inter

80. เจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน-สุรินทร์

81. เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส-ธุรกิจสุรา-สำนักงานใหญ่ Finance

82. ผู้ช่วยผู้จัดการบริการสารสนเทศ – กลุ่มธุรกิจสุรา

83. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

84. Accounting Officer

85. เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร – สายการผลิตสุรา (จ.ปทุมธานี)

86. หัวหน้าทีมขาย / ชลบุรี

87. HC Strategy Specialist Human Capital

88. Human Capital Business Partner Associate

89. เจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน-เพชรบุรี

90. ช่างเบียร์สด-สายธุรกิจเบียร์-มุกดาหาร

91. เจ้าหน้าที่สนับสนุนโครงการ – Sale Support (จ.นนทบุรี)

92. ผู้จัดการสำนักงานพัฒนาช่องทางการจัดส่งสินค้า MT/OMT

93. เจ้าหน้าที่บัญชี Finance

94. หัวหน้าแผนกวิเคราะห์ข้อมูลสุรา-เอเย่นต์ (สาขา)-Sales Support- ภูเก็ต

95. ช่างเบียร์สด-สายธุรกิจเบียร์-ชลบุรี

96. เจ้าหน้าที่ขาย-ออนเทรด-สายธุรกิจเบียร์-ระยอง

97. ช่างเชื่อม-อีเว้นท์-สายธุรกิจเบียร์-ชลบุรี

98. หัวหน้าทีมขาย-ออนเทรด-สายธุรกิจเบียร์-จอมทอง กรุงเทพฯ

99. เจ้าหน้าที่ขาย-ออนเทรด FSR-สายธุรกิจเบียร์-บางนา

100. หัวหน้าทีมขาย-เอเย่นต์-สายธุรกิจเบียร์-ฉะเชิงเทรา

101. หัวหน้าส่วนงานพัฒนาระบบจัดการ

102. เจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน-สระแก้ว

103. เจ้าหน้าที่อีเว้นท์-สายธุรกิจเบียร์-เชียงใหม่

104. หัวหน้าทีมขาย-ออนเทรด-สายธุรกิจเบียร์-นครปฐม

105. หัวหน้าทีมอีเว้นท์-สายธุรกิจเบียร์-ขอนแก่น

106. เจ้าหน้าที่ขาย-NAB-พิษณุโลก

107. ช่างไฟฟ้า-อีเว้นท์-สายธุรกิจเบียร์-ชลบุรี

108. เจ้าหน้าที่ขาย-NAB-สกลนคร

109. ช่างไฟฟ้า-อีเว้นท์-สายธุรกิจเบียร์-ราชบุรี

110. เจ้าหน้าที่ขาย-ออนเทรด-สายธุรกิจเบียร์-ภูเก็ต

111. Senior Logistics Analysis Officer

112. Supervisor ระบบความเย็น – สายการผลิตเบียร์ (วังน้อย จ.อยุธยา)

113. เจ้าหน้าที่ขนส่ง (งานบริหาร Outsource)

114. ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนพัฒนาระบบงานและวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ

115. Accounting Officer-NAB-ลำปาง

116. Engineering Supervisor – NAB (จ.ลำปาง)

117. เจ้าหน้าที่สโตร์ – NAB (จ.ลำปาง)

118. Engineering Officer – NAB (จ.ลำปาง)

119. หัวหน้าแผนกบัญชีเบียร์

120. หัวหน้าแผนกการเงิน-บริการลูกค้า (สาขา)

121. พนักงานขาย / HORECA Sales

122. เจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน-ตราด Sales

123. Customer Management Officer / Senior – Cash Van

124. เจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน-กรุงเทพฯ

125. เจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน-ราชบุรี

126. เจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน-เพชรบุรี

127. เจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน-นครปฐม

128. เจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน-กรุงเทพฯ

129. เจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน-กาญจนบุรี

130. เจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน-กรุงเทพฯ

131. เจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน-สุพรรณบุรี

132. เจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน-กรุงเทพฯ

133. เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยแคชแวน – เพชรบูรณ์

134. เจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน-สมุทรสาคร

135. หัวหน้าทีมขาย-ออนเทรด FSR-สายธุรกิจเบียร์-กระบี่

136. หัวหน้าทีมขาย-ออนเทรด-สายธุรกิจเบียร์-ภูเก็ต

137. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย

138. หัวหน้าทีมขาย-เอเย่นต์-สายธุรกิจเบียร์-สุพรรณบุรี

139. เจ้าหน้าที่วางแผนเติมเต็มสินค้า Supply Chain & Logistics

140. Production Shift Lead – NAB (จ.ลำปาง)

141. เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (Work Lead) – NAB (จ.ลำปาง)

142. Learning Design and Deliver Specialist – Core and Leadership

143. เจ้าหน้าที่ชำนาญการงานล่ามและงานแปลเอกสาร

144. เจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบสารสนเทศ (IT Support)

145. QA Officer – BevTech (จ.ปทุมธานี)

146. เจ้าหน้าที่ขาย-ออนเทรด FSR-สายธุรกิจเบียร์-เพชรบูรณ์

147. หัวหน้าทีมขาย-เอเย่นต์-สายธุรกิจเบียร์-อุดรธานี

148. Store Officer – On Trade Beer (Region) Supply Chain & Logistics

149. หัวหน้าแผนกขาย-NAB-ขอนแก่น

150. Engineering Officer – NAB (จ.ลำปาง)

151. Business Support and Performance Management Officer

152. เจ้าหน้าที่ขาย-ออนเทรด FSR-สายธุรกิจเบียร์-ประจวบคีรีขันธ์

153. เจ้าหน้าที่บัญชี Finance

154. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอาวุโส – TBR (บุรีรัมย์)

155. เจ้าหน้าที่ขาย-ออนเทรด-สายธุรกิจเบียร์-ภูเก็ต

156. ช่างไฟฟ้า-อีเว้นท์-สายธุรกิจเบียร์-เชียงใหม่

157. เจ้าหน้าที่ขาย-ออนเทรด FSR-สายธุรกิจเบียร์-สมุทรสงคราม Sales

158. Assistant Financial Planning Manager

159. เจ้าหน้าที่สนับสนุนโครงการ – Sale Support (จ.นนทบุรี)

160. Production Supervisor – NAB (จ.ลำปาง)

161. Customer Service Officer

162. Party Coordinator Officer / HORECA

163. หัวหน้าทีมขาย-ออนเทรด-สายธุรกิจเบียร์-หาดใหญ่

164. เจ้าหน้าที่งานบริหารและประสานงานประชุม (ในประเทศ)

165. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายบรรจุเบียร์ – TBR (กำแพงเพชร 1)

166. หัวหน้าทีมอีเว้นท์-สายธุรกิจเบียร์-เชียงราย Sales

167. เจ้าหน้าที่ธุรการอาวุโส – TBR Administration

168. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายบรรจุเบียร์ – TBR (กำแพงเพชร 2)

169. เจ้าหน้าที่วิศวกรอาวุโส – TBE (1)

170. เจ้าหน้าที่ธุรการขาย-NAB-กรุงเทพฯ

171. พนักงานควบคุมเครื่องจักร Manufacturing

172. ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-ออนเทรด (NPD)-ธุรกิจสุรา-ชลบุรี

173. ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-ออนเทรด (สระบุรี)

174. Senior Customer Management Manager Marketing

175. Human Capital Business Partner Senior Associate Human Capital

176. HC Strategy Manager

177. Human Capital Business Partner Assistant Manager

178. Human Capital Business Partner Associate

179. Senior Human Capital Development Manager

180. เจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน-พระนครศรีอยุธยา

181. Assistant Party Coordinator Manager / HORECA

182. เจ้าหน้าที่บัญชี Finance

183. เจ้าหน้าที่การเงินเบียร์

184. ผู้ช่วยผู้จัดการภาคการขาย-ออนเทรด (นครราชสีมา)

185. ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-ออนเทรด (เลย)

186. ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-ออนเทรด (สุรินทร์)

187. ผู้ช่วยผู้จัดการภาคการขาย-เอเย่นต์ (สุราษฎร์ธานี)

188. เจ้าหน้าที่การเงิน-บริการลูกค้า (สาขา)

189. ผู้จัดการอีเว้นท์ (เชียงใหม่) Sales

190. ผู้ช่วยผู้จัดการภาคการขาย-ออนเทรด (สุราษฎร์ธานี)

191. เจ้าหน้าที่การเงิน/สโตร์หน่วยแคชแวน (สำรอง)

192. เจ้าหน้าที่การเงิน/สโตร์หน่วยแคชแวน (สำรอง)

193. เจ้าหน้าที่การเงิน/สโตร์หน่วยแคชแวน (สำรอง)

194. เจ้าหน้าที่การเงิน/สโตร์หน่วยแคชแวน (สำรอง)

195. เจ้าหน้าที่ประสานงานพีซี

196. เจ้าหน้าที่ประสานงานพีซี

197. เจ้าหน้าที่อีเว้นท์-ธุรกิจสุรา-ชลบุรี

198. ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-ออนเทรด (สุราษฎร์ธานี)

199. ผู้ช่วยผู้จัดการภาคการขาย-เอเย่นต์ (เชียงใหม่)

200. เจ้าหน้าที่ขาย-ออนเทรด-ธุรกิจสุรา-ตาก

201. หัวหน้าทีมขาย-ออนเทรด-ธุรกิจสุรา-กระบี่

202. ผู้ช่วยผู้จัดการภาคการขาย-เอเย่นต์ (ขอนแก่น)

203. ผู้ช่วยผู้จัดการภาคการขาย-เอเย่นต์ (นครปฐม)

204. หัวหน้าทีมขาย-เอเย่นต์-ธุรกิจสุรา-ปัตตานี

205. เจ้าหน้าที่ขาย-ออนเทรด-ธุรกิจสุรา-ลำปาง

206. เจ้าหน้าที่ขาย-ออนเทรด-ธุรกิจสุรา-เชียงใหม่

207. เจ้าหน้าที่ประสานงานพีซี

208. หัวหน้าทีมพีซี Sales

209. เจ้าหน้าที่ประสานงานพีซี – Modern Trade

210. เจ้าหน้าที่ประสานงานพีซี

211. นิติกร Legal

212. หัวหน้าทีมพีซี Sales

213. เจ้าหน้าที่ประสานงานพีซี – Modern Trade- อาคารเล้าเป้งง้วน กรุงเทพฯ

214. ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-ออนเทรด (ราชบุรี)

215. เจ้าหน้าที่ขายสำรอง-แคชแวน-กรุงเทพฯ

216. ผู้ช่วยผู้จัดการภาคการขาย-เอเย่นต์ (พระนครศรีอยุธยา)

217. ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-ออนเทรด (กาญจนบุรี)

218. ผู้จัดการอีเว้นท์ (ชลบุรี)

219. หัวหน้าทีมอีเว้นท์-ธุรกิจสุรา-ภูเก็ต

220. ผู้จัดการอีเว้นท์ (นครปฐม)

221. หัวหน้าทีมขาย-ออนเทรด-ธุรกิจสุรา-เชียงใหม่

222. ผู้ช่วยผู้จัดการภาคการขาย-เอเย่นต์ (ชลบุรี)

223. หัวหน้าทีมขาย-ออนเทรด-ธุรกิจสุรา-ร้อยเอ็ด

224. ผู้จัดการอีเว้นท์ (นครราชสีมา)

225. หัวหน้าทีมขาย-ออนเทรด-ธุรกิจสุรา-ชลบุรี

226. เจ้าหน้าที่ขาย-ออนเทรด-ธุรกิจสุรา-เชียงใหม่

227. หัวหน้าทีมอีเว้นท์-ธุรกิจสุรา-บุรีรัมย์

228. ผู้จัดการอีเว้นท์ (พระนครศรีอยุธยา)

229. ผู้ช่วยหัวหน้าคลังสินค้า

230. เจ้าหน้าที่ธุรการ-คลังสินค้า

231. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยอาวุโส – TBE (กาญจนบุรี)

232. เจ้าหน้าที่ขายสำรอง-แคชแวน-สมุทรสาคร

233. เจ้าหน้าที่โครงการพิเศษ

234. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลการปฏิบัติงานขนส่ง

235. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลการปฏิบัติงานขนส่ง

236. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลการปฏิบัติงานขนส่ง

237. Media and Communication Director (ผู้อำนวยการสื่อสารการตลาด)

238. เจ้าหน้าที่บัญชี Finance

239. ผู้ช่วยผู้จัดการภาคการขาย-ออนเทรด (เชียงใหม่)

240. หัวหน้าทีมขาย-ออนเทรด-ธุรกิจสุรา-เชียงใหม่

241. ผู้ช่วยผู้จัดการภาคการขาย-เอเย่นต์ (หลักสี่)

242. ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-ออนเทรด (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์)

243. เจ้าหน้าที่ขายสำรอง-แคชแวน-ลพบุรี

244. เจ้าหน้าที่ขาย/พนักงานขาย-แคชแวน-กรุงเทพฯ

245. เจ้าหน้าที่ขาย/พนักงานขาย-แคชแวน-นนทบุรี

246. Supervisor ติดตั้งเครื่องจักรและท่อทาง – สายการผลิตเบียร์ (บางบาล จ.อยุธยา)

247. เจ้าหน้าที่เอกสารสินค้าขาเข้า

248. เจ้าหน้าที่การเงิน/สโตร์หน่วยแคชแวน (สำรอง)

249. เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี

250. เจ้าหน้าที่การเงิน/สโตร์หน่วยแคชแวน (สำรอง)

251. รักษาการเจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน

252. เจ้าหน้าที่การเงิน/สโตร์หน่วยแคชแวน (สำรอง)

253. เจ้าหน้าที่การเงิน/สโตร์หน่วยแคชแวน (สำรอง)

254. เจ้าหน้าที่การเงิน/สโตร์หน่วยแคชแวน (สำรอง)

255. เจ้าหน้าที่การเงิน/สโตร์หน่วยแคชแวน (สำรอง)

256. เจ้าหน้าที่ขายสำรอง-แคชแวน-ตรัง

257. ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-ออนเทรด (ร้อยเอ็ด)

258. เจ้าหน้าที่ขายสำรอง-แคชแวน-กรุงเทพฯ

259. Commercial Capability Development Manager (ผู้จัดการพัฒนาศักยภาพการค้า)

260. เจ้าหน้าที่ขายสำรอง-แคชแวน-กรุงเทพฯ

261. เจ้าหน้าที่ขาย/พนักงานขาย-แคชแวน-สระบุรี

262. เจ้าหน้าที่ขายสำรอง-แคชแวน-กรุงเทพฯ

263. เจ้าหน้าที่ขาย/พนักงานขาย-แคชแวน-ลพบุรี

264. ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-ออนเทรด (บึงกาฬ,หนองคาย)

265. เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยแคชแวนสำรอง

266. เจ้าหน้าที่การเงิน/สโตร์หน่วยแคชแวน (สำรอง)

267. เจ้าหน้าที่การเงิน/สโตร์หน่วยแคชแวน (สำรอง)

268. ผู้ช่วยผู้จัดการภาคการขาย-ออนเทรด (ขอนแก่น)

269. เจ้าหน้าที่ขาย/พนักงานขาย-แคชแวน-ลพบุรี

270. เจ้าหน้าที่ขาย-ออนเทรด-ธุรกิจสุรา-สุรินทร์

271. ผู้จัดการอีเว้นท์ (สุราษฎร์ธานี) Sales

272. เจ้าหน้าที่ขาย/พนักงานขาย-แคชแวน-อุทัยธานี

273. เจ้าหน้าที่ขาย/พนักงานขาย-แคชแวน-สระบุรี

274. ผู้ช่วยผู้จัดการภาคการขาย-ออนเทรด (นครปฐม)

275. เจ้าหน้าที่ขายสำรอง-แคชแวน-กรุงเทพฯ

276. นักจัดซื้อกลุ่มสินค้าเคมีภัณฑ์และส่วนผสม

277. ผู้ช่วยผู้จัดการบริหารโครงการด้านจัดซื้อ

278. เจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน-ลพบุรี Sales

279. Organization Design & Development Manager

280. Senior Human Capital Business Partner Associate Human Capital

281. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ – สายการผลิตสุรา (จ.ขอนแก่น)
282. เจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน-อุดรธานี

283. ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-ออนเทรด-ธุรกิจสุรา-ปทุมธานี

284. Senior Human Capital Business Partner Associate Human Capital

285. เจ้าหน้าที่บัญชี-แคชแวน

286. Accounting Officer (เจ้าหน้าที่บัญชี)

287. เจ้าหน้าที่บัญชี Finance

288. หัวหน้าทีมขาย HORECA / เชียงราย

289. เจ้าหน้าที่ขาย-ออนเทรด-สายธุรกิจเบียร์-จอมทอง

290. Banquet Retails

291. เจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน-ชัยภูมิ Sales

292. เจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน-ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี

293. QSA : Field Facility Management Engineering

294. Senior Accounting Officer

295. QSA : Finance – Business Planning

296. QSA : Marketing Specialist / Assistant Manager – Delivery

297. QSA : Marketing Manager Marketing

298. QSA : Purchasing Officer

299. QSA : Assistant Design Manager

300. QSA : Assistant Project Manager

301. QSA : Marketing Specialist / Assistant Manager

302. Vietnam : Brand Innovation Executive

303. QSA : Assistant Manager – Field Human Capital

304. QSA : Site Finding Manager

305. QSA : Assistant Accounting Manager
306. QSA : Operation Performance Specialist

307. Myanmar : Key Account Manager

308. เจ้าหน้าที่บริหารสินค้าคงคลัง-งานควบคุมสินค้าคงคลัง

309. เจ้าหน้าที่บัญชี Finance

310. เจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน-สระบุรี Sales

311. Functional Learning and Development Specialist

312. เจ้าหน้าที่สนับสนุนโครงการสุรา – Sale Support (จ.นครปฐม)

313. วิศวกรอาวุโส – สายการผลิตสุรา (จ.นครปฐม) Engineering

314. เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยแคชแวน Finance

315. Channel Marketing Specialist – Modern Trade

316. Sales Manager-Traditional Trade(ขอนแก่น,กาฬสินธุิ์,มหาสารคาม)

317. Sales Manager – On Trade

318. วิศวกร – สายการผลิตสุรา Engineering

319. ผู้ช่วยผู้จัดการช่องทางการจัดจำหน่าย-ธุรกิจสุรา-สำนักงานใหญ่

320. เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินและพัสดุ

321. เจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน-พะเยา Sales

322. Senior General Legal Affairs Specialist Legal

323. ผู้ช่วยผู้จัดการบริหารโครงการ Strategy & Project Management

324. Human Capital Business Partner Manager

325. เจ้าหน้าที่ธุรกิจการค้าอาวุโส – TBR

326. เจ้าหน้าที่ธุรกิจการค้าอาวุโส – TBR

327. เจ้าหน้าที่บัญชีเบียร์

328. หัวหน้าทีมขาย-เอเย่นต์-ธุรกิจสุรา-สุพรรณบุรี

329. หัวหน้าทีมขาย-เอเย่นต์-ธุรกิจสุรา-สุพรรณบุรี

330. ผู้ช่วยผู้จัดการขาย – HOD (HORECA)

331. Senior Human Capital Business Partner Associate Human Capital

332. เจ้าหน้าที่บัญชี Finance

333. Assistant System Development & Implementation Manager

334. เจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน-ศรีสะเกษ

335. หัวหน้าทีมขาย / HORECA กาญจนบุรี

336. เจ้าหน้าที่สโตร์เบียร์-อีเว้นท์-Sales Support-ภูเก็ต

337. หัวหน้าทีมขาย HORECA / ชลบุรี

338. หัวหน้าทีมขาย-ออนเทรด-ธุรกิจสุรา-ชลบุรี

339. Senior Trade Marketing Admin Officer / NAB

340. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ – สายการผลิตสุรา (จ.ราชบุรี)

341. Human Capital Business Partner Specialist – (Chang Inter)

342. In-Market Activation Associate – TT/CV Marketing

343. หัวหน้าแผนกวิเคราะห์ข้อมูลเบียร์-เอเย่นต์ (สำนักงานใหญ่)-Sales Support

344. Senior Marketing Officer-Spirits

345. เจ้าหน้าที่ประสานงานขายอาวุโส-ธุรกิจสุรา-สำนักงานใหญ่

346. เจ้าหน้าที่ขาย-ออนเทรด-ธุรกิจสุรา-วัฒนา Sales

347. เจ้าหน้าที่อาวุโสวิเคราะห์และบริหารข้อมูลทางการเงิน

348. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ – TBR (นครราชสีมา) Manufacturing

349. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ – TBR (นครราชสีมา) Manufacturing เ

350. Human Capital Business Partner Specialist – (Chang Inter)

351. HCD Specialist Human Capital

352. Assistant HCIS & Support Manager

353. Human Capital Business Partner Specialist

354. Accounting Officer

355. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และบริหารข้อมูลทางการเงิน

356. HC Officer

357. Assistant Human Capital Manager – Organization Development

 

วิธีการสมัคร:

ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่นี่

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

careers.thaibevgroup.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ