ประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 19 ชิงถ้วยพระราชทานฯ และดูงานที่ต่างประเทศ

โอกาสดีสำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา ร่วมส่งไอเดียที่มี แปลงความคิดให้เป็นผลงานเพื่อลุ้นชิงชัยรางวัลใหญ่อันทรงเกียรติ!!

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. และนักศึกษาปริญญาตรี ส่งข้อเสนอโครงการเข้าร่วมการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 19 (พ.ศ.2565)

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมเงินรางวัลและศึกษาดูงานต่างประเทศ

 

 

สาขาการประกวด

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

– เป็นผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ การออกแบบที่คิดค้นขึ้นใหม่ หรือแนวคิดซึ่งอาจพัฒนาให้เป็นประโยชน์ด้านการผลิต หรือถึงขั้นจดสิทธิบัตรได้ ทั้งนี้หากเป็นการดัดแปลง หรือปรับปรุงให้ดีขึ้นจากต้นแบบที่มีอยู่แล้ว จะต้องแจ้งให้ทราบว่าได้ต้นแบบมาจากไหน

– สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครอบคลุมทางด้าน วิทยาศาสตร์กายภาพ-ชีวภาพ สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์การแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางเกษตร-ทางอาหาร รวมทั้งวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

– ผู้มีสิทธิ์สมัคร: นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปวส. ในสถาบันของรัฐ และเอกชน

 

สาขานวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ

– เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ ทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ที่คิดค้นขึ้นใหม่ทางด้านการกีฬาหรือการออกกำลังกาย ซึ่งอาจพัฒนาให้เป็นประโยชน์ด้านการผลิตเพื่อการขยายผลต่อสังคมด้านการกีฬาหรือการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ (Sport Innovation – Exercise for Health)

– ผู้มีสิทธิ์สมัคร : นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปวส. ในสถาบันของรัฐ และเอกชน นักเรียน นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. ในสถาบันของรัฐ และเอกชน

 

การส่งผลงาน:

– ส่งข้อเสนอโครงการฯได้ที่ E-mail: scisoc.thailand@gmail.com

– หรือ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

– หมดเขตส่งข้อเสนอโครงการ 27 พฤษภาคม 2562

 

ติดต่อสอบถาม:

โทร. 0-2252-4516 ,0-2218-5245

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ