เปิดรับสมัคร “นักเรียนโรงเรียนการไปรษณีย์” วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครได้แล้ววันนี้

โรงเรียนการไปรษณีย์ เปิดรับสมัคร นักเรียนโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งถือเป็นหนึ่งทางเลือกที่ดีสำหรับรากฐานอาชีพที่มั่นคงในอนาคต

สำหรับการสมัครเรียนจะใช้วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีระยะเวลาการศึกษา 1 ปี เรียนจบพร้อมบรรจุ รับจำนวนชาย 124 คน หญิง 82 คน รวมทั้งสิ้น 206 คน รายละเอียดมีดังนี้….

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 สายสามัญ / กศน.)

-เกรดเฉลี่ยสะสม 2.50

-สัญชาติไทย

-โสด อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี และไม่เกิน 25 ปีจนถึงวันที่ปิดรับสมัคร

-ผู้สมัครชายต้องพ้นจากการรับราชการทหารหรือมีหลักฐานว่าไม่ต้องเป็นทหาร

-สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนการไปรษณีย์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้เต็มเวลา

-มีใจรักการบริการ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-ไฟล์ภาพถ่ายสี ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

-สำเนาแสดงผลการเรียน

-หลักฐานทางทหาร

 

วิธีการสมัคร:

สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลการสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2561

 

การสอบ:

-สอบข้อเขียนในวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการทดสอบทัศนคติ

-สอบสัมภาษณ์เมื่อผ่านข้อเขียนแล้ว

-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 21 พฤษภาคม 2561

-วันเวลาและสถานที่สอบคัดเลือก วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี เวลา 08.00 – 17.00 น.

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Facebook – โรงเรียนการไปรษณีย์ – ศิษย์ปัจจุบัน

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ