“ในฝัน” ประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 10 ชิงเงินรางวัลรวม 3,950,000 บาท

กลับมาอีกครั้ง! กับการประกวดที่จิตรกรทั่วประเทศรอคอย!

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 10 : The 10th White Elephant Art Award หัวข้อ “ในฝัน” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 3,950,000 บาท

 

 

ประเภทของผลงาน:

จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อผสม ไม่จำกัดเทคนิคและวัสดุ ในรูปแบบรูปธรรม (Realistic) หรือ ศิลปะรูปลักษณ์ (Figurative art)

 

กำหนดส่งผลงาน:

ผู้สมัครต้องส่งผลงานจริง โดยระบุชื่อผลงาน ขนาด เทคนิค ปีที่สร้าง จำนวนพิมพ์ (ถ้ามี) และแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน ระหว่างวันที่ 29 – 30 มกราคม 2564 เวลา 10.00 – 18.00 น. กรณีส่งผลงานทางไปรษณีย์ ต้องประทับตราวันที่ส่ง ภายในวันที่ 22 มกราคม 2564 และส่งถึง

โครงการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก
ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
939 ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330

ทางคณะผู้จัดงานจะไม่มีเจ้าหน้าที่ไปรับที่ไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่ง และหากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นเนื่องจากการขนส่ง ทางคณะผู้จัดงานอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบในความเสียหายนั้น

ดาวน์โหลดใบสมัคร

 

รางวัลการประกวด:

– รางวัลช้างเผือก 1 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท

– รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลละ 500,000 บาท

– รางวัล CEO Award 1 รางวัล รางวัลละ 250,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศ 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท

– รางวัลชมเชย 12 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

 

ติดต่อสอบถาม:

– หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล (ผู้ดำเนินงาน)

– หมายเลข : 0-2422-2092 อังคาร – เสาร์ : 10.30 – 19.00 น.

– อาทิตย์ : 10.30 – 17.30 น. อีเมล : ardelgallery@gmail.com

– เฟซบุ๊ก : ศิลปกรรมช้างเผือก

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ