The 2010 Google Anita Borg Memorial Scholarship

ที่กูเกิล เราเชื่อว่าเว็บสามารถเปลี่ยนแปลงวิถีการทำงาน การเล่น การค้นหาข้อมูล หรือแม้กระทั่งการสื่อสาร เพื่อเป็นการส่งเสริมโอกาสและศักยภาพให้แก่นักศึกษาที่จะทำงานเกี่ยวกับ เทคโนโลยี โดยเฉพาะผู้หญิงที่ศึกษาเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อยุ่ในขณะนี้ เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะแจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้เราได้เปิดรับสมัครเพื่อมอบทุนการศึกษา Google Anita Borg Scholarship Asia. ประจำปีนี้แล้ว โดยทุนการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนให้ผู้หญิงได้ก้าวเข้ามามี บทบาทเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีมากขึ้น เป็นแบบอย่างและก้าวสู่การเป็นผู้นำต่อไป

ดร. เอนิต้า บอร์ก (1949-2003) อุทิศชีวิตเพื่อ ปฏิวัติเทคโนโลยีและช่องว่างของผู้หญิงที่ได้เข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี The 2010 Google Anita Borg Memorial Scholarship ได้เปิดตัวในเอเชีย เพื่อเป็นการระลึกถึงวิสัยทัศน์ของเอนิต้า โดยมีทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนคนละ 3,500 เหรียญสหรัฐฯ ผู้ที่เข้ารอบและผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับเชิญไปร่วมงานประชุมและ ทัศนศึกษาที่ศูนย์นักพัฒนากูเกิล ประเทศเกาหลี โดยกูเกิลจะดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดตลอดระยะเวลา 3 วัน นักศึกษาจะได้เป็นตัวแทนของประเทศเพื่อร่วมทำกิจกรรมต่างๆ เช่น เวิร์คช็อป การบรรยาย สัมมนา และสังสรรค์กับผู้ร่วมงานจากประเทศอื่นๆ

ทุนการ ศึกษานี้เปิดโอกาสเฉพาะให้แก่ผู้หญิงเท่านั้น โดยต้องศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่านั้น ในประเทศดังต่อไปนี้ เกาหลี ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียตนาม และต้องศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทุนการศึกษาจะิพิจารณาจากผลการศึกษา ความเป็นผู้นำ และประสบการณ์ในการทำกิจกรรม

ทุนการ ศึกษากูเกิลเพื่อระลึกถึงเอนิต้า บอร์ก นี้ ได้เปิดโอกาสให้แก่่นักเรียนที่ศึกษาในสาขาที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ทั่วโลก เช่นในทวีปแอฟริกา ออสเตรเลีย แคนาดา อเมริกาเหนือ ตะวันออกกลาง นิวซีแลนด์ และเอเชีย ที่เปิดสมัครอยู่ในขณะนี้ การประชุมและทำกิจกรรมร่วมกันที่ประเทศเกาหลีนั้น เป็นโอกาสอันดีที่นักศึกษาจะได้พบปะสังสรรค์ ได้แลกเปลี่ยนทัศนคติ ความรู้ในด้านเทคโนโลยี การพัฒนาและโอกาสของแต่ละประเทศในภูมิภาคเอเชีย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสนุนสนานอื่นๆ ร่วมกับเพื่อนๆ และผู้เชี่ยวชาญอีกด้วย

ด้วยปนิธานอันแรงกล้า ของ ดร. เอนิต้าที่ต้้องการส่งเสริมศักยภาพของผู้หญิง ก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี กูเกิลหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมสร้างฝันของเธอให้เป็นจริง และได้สนับสนุนให้ผู้หญิงก้าวแกร่งในโลกเทคโลโลยี สมัครด่วน! ภายในวันที่ 15 มิถุนายนนี้ ดูข้อมูลเพิ่มเติม (ภาษาอังกฤษ) ได้ที่ www.google.com/anitaborg/apac

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ