2019 YSEALI-ENGAGE งานเวิร์คช็อปที่จาการ์ตา สนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

YSEALI-ENGAGE โครงการที่ให้การสนับสนุนคนรุ่นใหม่สามารถรับมือกับ Non Communicable Disease หรือกลุ่มโรคไม่ติดต่อได้ โดยมีเป้าหมายเพื่อจัดหาและเชื่อมโยงผู้นำรุ่นเยาว์จากกลุ่มอาเซียนและติมอร์-เลสเต เพื่อป้องกันการเกิดขึ้นของ Non Communicable Disease รวมถึงเรื่องสุขภาพจิตย่ำแย่ที่เกิดขึ้นในชุมชน

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในเมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2019

 

มูลค่าทุน:

การเวิร์คช็อปครั้งนี้สนับสนุนในส่วนของค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าเดินทาง ค่าอาหาร และค่าที่พัก

 

คุณสมบัติ:

-เป็นสมาชิกของ YSEALI สมัครได้ที่ https://yseali.state.gov/

-มีอายุระหว่าง 18 – 35 ปีในขณะที่สมัคร

-มีหนังสือเดินทางที่ถูกต้อง และหมดอายุในเดือนกันยายนปี 2019 หรือหลังจากนั้น

-เป็นพลเมืองของประเทศต่อไปนี้: บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ ลาว สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม หรือติมอร์-เลสเต

-สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ทั้งการอ่าน การเขียน และการพูด

-แสดงให้เห็นถึงความสนใจในประเด็นด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เกี่ยวกับการรณรงค์หรือกิจกรรมป้องกันโรคในชุมชนหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับ Non Communicable Disease หรือเกี่ยวกับด้านสุขภาพจิต

-แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมทางสังคม ในการเปลี่ยนแปลงชุมชนในทางบวก

 

วิธีการสมัคร:

-หากคุณยังไม่เป็นสมาชิก YSEALI กรุณาลงทะเบียนที่ https://yseali.state.gov ก่อนที่จะกรอกใบสมัคร

– กรอกใบสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

14 มกราคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

www.ncdaction.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ