ศิลปินวาดภาพจากเหตุการณ์ “สะเทือนอารมณ์” ที่เคยพบเจอ สะท้อนคุณค่าของชีวิต

Curtis Wiklund คือศิลปินชาวอเมริกาผู้เปี่ยมไปด้วยพรสวรรค์ ได้วาดภาพฉากต่างๆ...

May 5, 2018 5 Mins Read
113 Views