สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงาน 18 อัตรา

เนื่องด้วยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีประกาศเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 จำนวนทั้งสิ้น 18 อัตรา

โดยจะเริ่มเปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 – 31 ตุลาคม 2562 ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ด้านล่างนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ:

1. ทนายความ ด้านคดี

– จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:

– เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 32 ปี วุฒิปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มีใบอนุญาตว่าความ หากมีประสบการณ์ในการว่าความมาแล้วจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

2. ทนายความ ด้านงานนิติการ

จำนวน 5 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:

– เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 32 ปี วุฒิปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มีใบอนุญาตว่าความ หากมีประสบการณ์ในการว่าความมาแล้วจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

3. เจ้าหน้าที่บังคับคดี

– จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:

– เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 32 ปี วุฒิปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มีทักษะในการเจรจา และมีปฏิภานไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี หากมีประสบการณ์ในการว่าความมาแล้วจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

4. เจ้าหน้าที่บัญชี

– จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:

– เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือการเงิน สามารถปฏิบัติงานนอกเวลา และปฏิบัติงานในวันหยุดได้

 

5. เจ้าหน้าที่ภาษี

– จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:

– เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือการเงิน มีความรู้ด้านกฏหมายที่เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ

 

6. นายช่าง

– จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:

– เพศชาย อายุไม่เกิน 28 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง หรือ โยธา มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสถานที่ สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้

 

7. นายช่างงานระบบ

– จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:

– เพศชาย อายุไม่เกิน 28 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการดูแลงานระบบที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 

การรับสมัครสอบ:

สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www.crownproperty.or.th/ ในหัวข้อ “สมัครสอบคัดเลือก ปี 2562” ได้ตั้งแต่วันที่ 10 – 31 ตุลาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ