ด่วน!! จุฬาเปิดคอร์สเรียนฟรี “การออกแบบเพื่อทุกคน” รับจำกัดแค่ 5,000 คน

ยุคนี้การเข้าถึงแหล่งความรู้ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เมื่อเรามีอินเทอร์เน็ตมาช่วยอำนวยความสะดวกและสถาบันต่างๆ ได้ช่วยสนับสนุนผ่านบทเรียนออนไลน์ให้คุณลงทะเบียนเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา

ล่าสุด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดคอร์สเรียนออนไลน์ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ในหัวข้อ “การออกแบบเพื่อทุกคน” (Universal Design) ให้ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

โดยวิชานี้จะพูดถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือสภาพแวดล้อมที่ทุกคนสามารถใช้งานได้โดยไม่มีข้อจำกัดด้านร่างกายและอายุ หลักของการออกแบบ เกณฑ์การออกแบบ การนำหลักการ UD ไปประยุกต์ใช้กับสถาปัตย์ ฯลฯ

 

 

วัตถุประสงค์:

– เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการออกแบบเพื่อทุกคน

– สามารถนำหลักการและกรณีศึกษาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน สภาพแวดล้อมได้

 

คุณสมบัติผู้เรียน:

– ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนได้ไม่จำกัดเพศ อายุ

– รับจำนวนจำกัดเพียง 5,000 คน

 

ระยะเวลาการเรียนการสอน:

– เริ่มลงทะเบียน : เดือนตุลาคม 2562

– สิ้นสุดการเรียน : 30 พฤศจิกายน 2562

– จำนวนบทเรียน : 6 บท

 

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา:

– มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest)

– ใช้วิธีเก็บคะแนนจาก Quiz 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest 50 คะแนน

– ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

– ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ได้ที่นี่

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียด ดูวิธีการลงทะเบียนได้ที่นี่

 

ที่มา: Chula MOOC

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ