ทุนเต็มจำนวนระดับป.โท & ป.เอก คณะวิทย์ฯ วิศวะฯ และ MBA ที่ซาอุดีอาระเบีย

The Deanship of Graduate Studies คือทุนการศึกษาเต็มจำนวนในระดับสูงกว่าปริญญาตรี ศึกษาต่อที่ King Fahd University of Petroleum and Minerals (KFUPM) ให้กับนักศึกษาต่างชาติ

เป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยในประเทศซาอุดีอาระเบียที่มีชื่อเสียง อยู่ในอันดับ 186 ของโลก ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเรียนได้ในด้าน MBA, All Sciences, Engineering, Business Administrations และ Computer Engineering & Sciences Fields เป็นต้น รายละเอียดทุนเพิ่มเติมดังด้านล่าง

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาเต็มจำนวน ครอบคลุมดังนี้

– ฟรีค่าเล่าเรียน

– ค่าใช้จ่ายรายเดือนครอบคลุมค่าครองชีพ

– ที่อยู่อาศัย

– การดูแลทางการแพทย์ที่จำเป็น

– ค่าหนังสือเรียน

– ตั๋วเครื่องบิน

ค่าอาหาร

– โอกาสในการมีส่วนร่วมกับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยในการทำวิจัยและการเขียนหนังสือ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาวิชาดังนี้

– Engineering

– Sciences

– Business

สาขาวิชาเพิ่มเติม คลิกที่นี่!

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ระดับปริญญาโท

– จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสี่ปีด้วยเกรดเฉลี่ยรวม 3.00 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า และต้องได้เกรดเฉลี่ยรวมในสาขาวิชาที่สมัคร 3.00 หรือเทียบเท่า

ระดับปริญญาโทด้าน MBA

– จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสี่ปีจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ

– จบการศึกษาด้วยเกรดเฉลี่ยรวม 3.00 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า

– ลงทะเบียนเรียนเกี่ยวกับแคลคูลัสที่ครอบคลุมทั้ง differentiation และ integration อย่างน้อยหนึ่งคอร์ส

– มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น การประมวลผลข้อมูล การเขียนโปรแกรมระบบสารสนเทศ เป็นต้น

– ประสบการณ์การทำงานเต็มเวลาอย่างน้อยหนึ่งปี (อาจได้รับการยกเว้นสำหรับผู้ช่วยบัณฑิต ผู้ช่วยวิจัย และผู้สมัครที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม)

ระดับปริญญาเอก

– จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี และปริญญาโทด้วยเกรดเฉลี่ยรวม 3.00 หรือเทียบเท่า

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

– ใบรับรองผลการเรียนอย่างเป็นทางการ

– Statement-of-Purpose

– Recommendation Letters

– ใบรับรองวุฒิการศึกษา

– คะแนน GMAT (สำหรับผู้สมัคร MBA ระหว่างประเทศ)

– หลักฐานวัดระดับภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร:

หมดเขตรับสมัครและส่งเอกสาร: 22 กันยายน 2020

หมดเขตส่ง Online Recommendations: 29 กันยายน 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

kfupm

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ