รวบรวมคำคุณศัพท์ (Adjectives) ที่น่าสนใจ และควรใช้แทน 16 คำที่แสนน่าเบื่อ

คำคุณศัพท์ หรือที่มักจะได้ยินกันอย่างคุ้นหูว่า adjectives คือคำหนึ่งในหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่มักจะถูกใช้เพื่ออธิบายคำนาม หรือคำสรรพนาม ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ หรือสิ่งของให้เห็นภาพมากขึ้น

คำคุณศัพท์จึงประกอบไปด้วยคำหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการพรรณนารูปร่างหน้าตา ลักษณะภายนอก ลักษณะนิสัย หรือบุคลิกภาพ ในวันนี้เราจึงมีคำคุณศัพท์เด็ดๆ มาฝากกัน มั่นใจได้เลยว่ามันไม่ใช่คำเบสิกพื้นฐานที่เคยเห็นมาอย่างแน่นอน! ไปเรียนรู้ภาษาในอีกระดับได้เลย :D

 

 

คำคุณศัพท์นอกเหนือจาก Ugly (น่าเกลียด)

– hideous

– grotesque

– unsightly

– monstrous

– frightful

– beastly

– homely

– repulsive

– revolting

– loathsome

– uncomely

– foul

 

 

คำคุณศัพท์นอกเหนือจาก Great (ยอดเยี่ยม)

– astonishing

– breathtaking

– brilliant

– cracking

– extraordinary

– fabulous

– glorious

– smashing

– stupendous

– terrific

– thrilling

– unparalleled

 

 

คำคุณศัพท์นอกเหนือจาก Tired (เหน็ดเหนื่อย)

– fatigued

– overworked

– exhausted

– worn out

– overtaxed

– wasted

– beat

– drained

– spent

– drowsy

– sleepy

 

 

คำคุณศัพท์นอกเหนือจาก Old (แก่/มีอายุ)

– ancient

– antique

– decrepit

– elderly

– mature

– senior

– venerable

– geriatric

– gray

– veteran

– seasoned

 

 

คำคุณศัพท์นอกเหนือจาก Soft (อ่อนนุ่ม)

– mushy

– comfy

– plush

– supple

– smooth

– spongy

– flexible

– cushy

– doughy

– feathery

– fleecy

– furry

 

 

คำคุณศัพท์นอกเหนือจาก Hard (แข็ง)

– dense

– solid

– firm

– tough

– strong

– inflexible

– rigid

– unyielding

– indurate

– impenetrable

– stony

– adamantine

 

 

คำคุณศัพท์นอกเหนือจาก Sweet (หวาน/น่ารัก/มีเสน่ห์)

– gentle

– lovable

– affectionate

– tender

– delightful

– precious

– charming

– loving

– dear

– darling

– beloved

– amiable

 

 

คำคุณศัพท์นอกเหนือจาก Clean (สะอาด/สดชื่น/เรียบร้อย)

– fresh

– hygienic

– immaculate

– pure

– neat

– tidy

– orderly

– simple

– washed

– sparkling

– spotless

– sanitary

 

 

คำคุณศัพท์นอกเหนือจาก Dirty (สกปรก)

– filthy

– greasy

– polluted

– grimy

– muddy

– stained

– sullied

– fouled

– messy

– dusty

– contaminated

– sooty

 

 

คำคุณศัพท์นอกเหนือจาก Easy (ง่าย/ชัดเจน)

– simple

– effortless

– painless

– facile

– elementary

– basic

– manageable

– straightforward

– uncomplicated

– clear

– obvious

– smooth

 

 

คำคุณศัพท์นอกเหนือจาก Hard (ยาก/ซับซ้อน)

– difficult

– complex

– demanding

– arduous

– complicated

– troublesome

– bothersome

– backbreaking

– intricate

– formidable

– exacting

– hairy

 

 

คำคุณศัพท์นอกเหนือจาก Mean (ใจร้าย)

– hostile

– rude

– nasty

– vicious

– evil

– malicious

– callous

– hard

– churlish

– cantankerous

– ill-tempered

– sour

 

 

คำคุณศัพท์นอกเหนือจาก Sick (เจ็บป่วย/ไม่แข็งแรง)

– ill

– frail

– weak

– impaired

– indisposed

– bedridden

– diseased

– feeble

– feverish

– ailing

– debilitated

– infirm

 

 

คำคุณศัพท์นอกเหนือจาก Healthy (ร่างกายแข็งแรง)

– hearty

– robust

– strong

– hale

– fit

– firm

– sturdy

– well

– vigorous

– hardly

– lively

– flourishing

 

 

คำคุณศัพท์นอกเหนือจาก Tall (สูง)

– lanky

– rangy

– soaring

– towering

– elevated

– giant

– altitudinous

– alpine

– lofty

– sky-high

– statuesque

– skyscraping

 

 

คำคุณศัพท์นอกเหนือจาก Short (เตี้ย)

– petite

– miniature

– little

– diminutive

– slight

– wee

– stunted

– compact

– tiny

– runty

– squatty

– undersized

 

 

จุใจกันไปเลยกับคำคุณศัพท์เด็ดๆ ไม่ว่าจะทั้งด้านความสูง ความสวย อาการเจ็บป่วย หรือรูปร่างลักษณะ เชื่อว่าทั้ง 16 หมวดหมู่นี้ถือเป็นคำคุณศัพท์ที่หลายๆ คนต้องใช้บ่อยๆ โดยเฉพาะด้านการเขียน

ลองนำคำที่มีความหมายเหมือนกันนี้นำไปปรับใช้ดูบ้างสิ! นอกจากจะไม่จำเจแล้วอาจทำให้เพิ่มคะแนนได้ด้วยนะ :D

 

ที่มา: grammarcheck

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ