ทุนการศึกษา Denys Holland ที่ University College London ประเทศอังกฤษ ปี 2018

ทุนการศึกษา Denys Holland มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากประเทศใดก็ได้ที่ต้องการการสนับสนุนเพื่อให้ได้เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ University College London (UCL) และสามารถแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะใช้ประโยชน์จากกิจกรรมที่ UCL และ สหภาพนักศึกษาได้

 

 

ทุนการศึกษา:

– ทุนไม่ระบุจำนวน

– ทุนการศึกษามีมูลค่า 9,000 ปอนด์ต่อปี (ประมาณ 392,300 บาท) เป็นเวลา 3 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความก้าวหน้าทางวิชาการ รวมถึงผลการเรียนที่น่าพอใจ

– ผู้ที่ได้รับทุนอาจเลือกที่จะใช้ทุนการศึกษาทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อให้ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ส่วนที่เหลือจะจ่ายให้กับผู้สมัครเป็นการสนับสนุนด้านอื่นๆ เช่น ค่าบำรุงรักษา

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้ตสมัครต้องมีหมายเลข UCL Student Number หรือ UCAS Application Number ที่ถูกต้อง

– ผู้สมัครต้องได้รับข้อเสนอเพื่อเข้าศึกษาต่อที่ UCL สำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบเต็มเวลาตั้งแต่เดือนกันยายน 2018 ในทุกสาขา

– มีความต้องการการช่วยเหลือทางการเงิน

– สามารถแสดงให้เห็นว่า มีความสนใจในวงกว้างและตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในชีวิตของมหาวิทยาลัย

– อายุไม่เกิน 25 ปี ในขณะที่เข้าศึกษา

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครต้องระบุหมายเลข UCL Student Number หรือ UCAS Application Number สำหรับการสมัคร จึงจะถือว่าถูกต้อง

 

 

หมดเขตรับสมัคร:

ควรส่งทางไปรษณีย์ก่อนวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2018 เวลา 17.00 น. (ตามเวลาในสหราชอาณาจักร)

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ