ทุน Erasmus Mundus ระดับ ป.โท Language & Communication Technologies

อย่าพลาด! กับทุนจาก Erasmus Mundus ศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่ยุโรป กับโปรแกรม The Erasmus Mundus European Masters Program in Language and Communication Technologies (LCT) ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมและการวิจัยในพื้นที่ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

หลักสูตรด้าน Language and Communication Technologies จะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจถึงการใช้ภาษาและเทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อเสริมสร้างความสามารถทางวิทยาศาสตร์ โดยเน้นทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ หากใครกำลังสนใจในสาขานี้ ดูรายละเอียดและเตรียมตัวสมัครที่ด้านล่างได้เลย :)

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– 1,000 ยูโร (ราว 36,000 บาท) ในการสนับสนุนการย้ายที่อยู่อาศัย

– ค่าเดินทาง 2,000 – 3,000 ยูโร/ปี (ราว 73,000 – 110,000 บาท)

– ค่าประกันสุขภาพ

– ค่าสนับสนุนการวิจัย

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท ด้าน Language and Communication Technologies โดยผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาที่เกี่ยวข้องดังนี้

– (Computational) Linguistics

– Language Technology

– Cognitive Sciences

– Computer Science

– Mathematics

– Artificial Intelligence

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติมีสิทธิ์สมัคร

– ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

– ต้องสมัครเรียนแบบเต็มเวลาในหลักสูตรที่ทางโปรแกรมกำหนด

– มีผลวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษตามที่ทางโปรแกรมกำหนด ดังด้านล่างนี้

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

Letter of Recommendation

– CV

– ใบรับรองการจบปริญญา

– ผลวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ

– ใบรับรองผลการเรียน

– สำเนาพาสปอร์ต

 

วิธีการสมัคร:

สมัครและอัปโหลดเอกสารทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

 

1 กุมภาพันธ์ 2021

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

lct-master

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ