กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 36 อัตรา เริ่ม 6 ธ.ค. นี้

มาแล้ว! โอกาสร่วมงานกับกรรมสรรพสามิต ใครรออยู่เตรียมตัวให้พร้อมแล้วฟังทางนี้!!

กรมสรรพสามิตประกาศเรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการจำนวนทั้งสิ้น 36 อัตรา โดยจะเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 – 27 ธันวาคม 2562

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

– อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่าง 6 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:

– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยศาสตร์กายภาพ ทางเคมี, ทางเคมีประยุกต์, ทางเคมีอุตสาหกรรม, ทางเคมี-ชีววิทยา, ทางปิโตรเคมี, ทางฟิสิกส์, ทางฟิสิกส์ประยุกต์, ทางฟิสิกส์อุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา, ทางชีววิทยาประยุกต์, ทางจุลวิทยา, ทางจุลวิทยาอุตสาหกรรม, ทางชีวเคมี หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ทางชีวเคมี, ทางชีววิทยา หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางชีววิทยา

– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าของ ก.พ.

 

2. เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน

– อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่าง 30 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:

– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี, การตลาด, การเงินการธนาคาร, การเลขานุการ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, การจัดการทั่วไป, การจัดการสำนักงาน, บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี, ทางการตลาด, ทางการเงินและการธนาคาร, ทางการเลขานุการ, ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, ทางการจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาการบัญชี

– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่าของ ก.พ.

 

การรับสมัครสอบ:

สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 – 27 ธันวาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ