ประกวดภาพยนตร์สั้น “คืนหัวใจ – ให้ชีวิต” ชิงเงินรางวัลพร้อมโล่เกียรติยศ

เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงความยากลำบากในการดำรงชีวิตของผู้ปกครองและเด็กยากไร้ที่ป่วยเป็นโรคหัวใจแต่กำเนิด และเข้าถึงการให้บริการสาธารณสุขตามปกติของรัฐได้ลำบาก

มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น (วีดีโอ คลิป หรือลิงก์) “คืนหัวใจ – ให้ชีวิต” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตร

 

 

ประเภทการประกวด:

– ประเภทที่ 1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

– ประเภทที่ 2 นิสิต/นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา

– ประเภทที่ 3 ประชาชนทั่วไป (สัญชาติไทย)

 

เนื้อหาในภาพยนตร์สั้น (วีดีโอ คลิป หรือลิงก์):

– เริ่มต้นด้วยสัญลักษณ์มูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ

– เนื้อหาเน้นถึงความยากลำบากในการดำรงชีวิตของผู้ปกครองและเด็กยากไร้โรคหัวใจแต่กำเนิด และเข้าถึงการสาธารณสุขพื้นฐานของรัฐได้ลำบาก

– ชื่อผู้สนับสนุนโครงการฯ ในท้ายของภาพยนตร์สั้น (วีดีโอ คลิป หรือลิงก์) ที่ได้รับรางวัลทุกเรื่อง

– รายละเอียดผู้ผลิต

– ความยาวของภาพยนตร์สั้น (วีดีโอ คลิป หรือลิงก์) ไม่เกิน 3-5 นาที

 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ:

– ลงทะเบียนสมัครผ่าน QR code หรือ https://1th.me/Nnpxm และส่งผลงานภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ทาง email: [email protected]

– ประกาศผลการประกวดภาพยนตร์สั้น (วีดีโอ คลิป หรือลิงก์) วันที่ 2 มีนาคม 2563

– งานรับรางวัลโครงการฯ วันที่ 25 เมษายน 2563 ณ M Theatre ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

 

รางวัลของแต่ละประเภท

จะได้รับรางวัลเหมือนกันคือ

– รางวัลที่ 1 ได้รับเงินสด 30,000 บาท และโล่ประกาศเกียรติคุณ

– รางวัลที่ 2 ได้รับเงินสด 20,000 บาท และโล่ประกาศเกียรติคุณ

– รางวัลที่ 3 ได้รับเงินสด 10,000 บาท และโล่ประกาศเกียรติคุณ

– ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกวดภาพยนตร์สั้น (วีดีโอ คลิป หรือลิงก์) “คืนหัวใจ – ให้ชีวิต” 6 ท่านแรกจะได้รับมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณในการมีจิตกุศลเข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ

 

เงื่อนไข:

– ภาพยนตร์สั้น (วีดีโอ คลิป หรือลิงก์) ทุกผลงานที่ได้รับรางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 และรางวัลที่ 3 ของทั้ง 3 ประเภท ถือเป็นลิขสิทธิ์ของมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ

 

ติดต่อสอบถาม:

คุณวาสนา/คุณพิมพ์ชนก โทร. 02 716 6070-1 ตามวันและเวลาราชการ

 

ที่มา: doctordek

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ