ไขความลับของธรณีวิทยา กับค่าย ‘The GeoScience Camp 11’ จากเชฟรอน x มช.

อีกหนึ่งค่ายน่าสนุกกลับมาอีกแล้ว! กับค่าย “The GeoScience Camp 11” เปิดประสบการณ์ด้านธรณีวิทยากับเชฟรอน ร่วมกับพี่ๆ ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ค่ายนี้เหมาะสำหรับน้องๆ ชั้น ม.5 และ ม.6 ที่มีความสนใจด้านธรณีวิทยา มาร่วมเรียนรู้ ไขความลับของธรณีวิทยาไปด้วยกัน อีกทั้งยังเป็นค่ายฟรีอีกด้วย! ไปเตรียมตัวสมัครกันได้เลย : )

 

 

วัน เวลา และสถานที่จัดค่าย:

22 – 25 พฤษภาคม ณ ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 สายวิทยาศาสตร์

– เกรดเฉลี่ยสะสม 3.0 ขึ้นไป

– เกรดเฉลี่ยสะสมวิชาสายวิทยาศาสตร์ 3.0 ขึ้นไป

– เกรดเฉลี่ยสะสมวิชาการวิทยาศาสตร์ 3.0 ขึ้นไป

– ช่างสังเกต มีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีม และมีความสนใจธรณีวิทยาเป็นพิเศษ

 

จำนวนที่รับ:

30 คน

 

หลักฐานการสมัคร:

– ไฟล์รูปหน้าตรง สวมชุดสุภาพ

– ไฟล์ระเบียนแสดงผลการเรียน (transcipt) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงปัจจุบัน

 

วิธีการสมัคร:

กรอกใบสมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

เขียนเรียงความออนไลน์ตามหัวข้อที่กำหนดได้ ที่นี่

 

ค่าใช้จ่าย:

ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดค่าย

 

หมดเขตรับสมัคร:

31 มีนาคม 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Facebook: @Geoscicamp11

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ