ทุน 100% ระดับอนุปริญญา ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม (นานาชาติ) ที่ I-TIM

โรงเรียนการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ หรือเรียกกันสั้นๆ ว่า I-TIM เป็นโรงเรียนการจัดการที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษแห่งแรกของประเทศไทย ขณะนี้มีทุนการศึกษาให้ผู้ที่สนใจศึกษาต่อทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติถึง 100%!

นักเรียนที่สนใจต้องลงทะเบียนเรียนกับทาง I-TIM ในเดือนพฤษภาคม 2020 จากนั้นจึงจะมีสิทธิ์ขอรับเงินสนับสนุนในด้านการเรียนอุตสหากรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม รายละเอียดมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเต็มจำนวน ระยะเวลา 2 ปี

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

อนุปริญญา หลักสูตรการโรงแรมและการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– อายุระหว่าง 18 – 28 ปี

– จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย (หรือเทียบเท่า) หรือสูงกว่า

– เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

– บุคลิกภาพที่ดูดีและสมส่วน (ผู้ชายควรมีความสูงอย่างน้อย 170 ซม. และผู้หญิงอย่างน้อย 160 ซม. และมีน้ำหนักเหมาะสมตามความสูง)

 

เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา:

– ผู้รับทุนต้องผ่านการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

– ผู้รับทุนการศึกษาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเอง

– ผู้รับทุนการศึกษาจะต้องปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด การละเมิดกฎและข้อบังคับจะส่งผลให้มีการเพิกถอนทุนการศึกษา

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

31 มีนาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

i-tim

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ