GIJN Fellowships ทุนสัมมนาสำหรับนักข่าวรุ่นเยาว์จากประเทศกำลังพัฒนา

The Global Investigative Journalism Network หรือ GIJN เครือข่าวนักข่าวสืบสวนสอบสวนจากทั่วโลก มีความยินดีมอบทุน GIJN Fellowships สำหรับนักหนังสือพิมพ์รุ่นเยาว์จากประเทศกำลังพัฒนา และประเทศในระยะเปลี่ยนผ่าน (Transition Countries)

เพื่อเข้าร่วมการอบรมและเรียนรู้สาระที่เป็นประโยชน์ในสาขาวารสารศาสตร์ ที่เมืองฮัมบวร์ค ประเทศเยอรมนี

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– จำนวน 200 ทุน

– สนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเมืองฮัมบวร์ค ประเทศเยอรมนี ค่าที่พักในโรงแรมเป็นเวลา 4 คืน การเดินทางระหว่างสนามบินฮัมบวร์ค ค่าประชุม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เปิดกว้างสำหรับนักหนังสือพิมพ์ นักข่าวออนไลน์ ผู้ทำรายการทีวี วิทยุ วิดีโอ สารคดี และนักข่าวมัลติมีเดียจากประเทศกำลังพัฒนา และประเทศในระยะเปลี่ยนผ่าน (Transition Countries)

– ผู้สมัครจะต้องมีประสบการณ์ในการสืบสวนสอบสวนหรือวารสารศาสตร์ข้อมูล

– ข้อกำหนดทางภาษาอังกฤษเป็นไปตามที่ทุนกำหนด

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ผู้สมัครจะต้องส่งเรซูเม่เกี่ยวกับประสบการณ์สื่อสารมวลชน และตัวอย่างผลงาน

 

วิธีการสมัคร:

กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร GIJC19 Fellowship

 

ปิดรับสมัคร:

30 มิถุนายน 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

gijn.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ