การผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากขยะพลาสติก : การจัดการขยะเหลือใช้ให้กลายเป็นพลังงาน

ปัญหาขยะมีมานานหลายทศวรรษ จนถึงปัจจุบันด้วยวิทยาการและความรู้ใหม่ๆ ทำให้หลายพื้นที่มีการจัดการกับขยะได้ดีขึ้น หนึ่งในนั้นคือการเปลี่ยนขยะให้กลายเป็นพลังงานเพื่อลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม

แล้วการเปลี่ยนขยะให้กลายเป็นเชื้อเพลิงจะทำได้อย่างไร? สำหรับผู้ที่สนใจ วันนี้เรามีคอร์สเรียนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาฝาก

 

 

การผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากขยะพลาสติก:

คอร์สเรียนนี้จะพาคุณไปเรียนรู้ รูปแบบการจัดการขยะในชุมชนของประเทศไทยและต่างประเทศ กรรมวิธีการผลิตเชื้อเพลิงเหลว การจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อแปรเป็นเชื้อเพลิงและพลังงานโดยให้มีของเหลือทิ้งและกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้:

– เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจสภาพขยะชุมชน เทคโนโลยีการจัดการ และการแปรรูปขยะเป็นเชื้อเพลิงเหลว

– เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงการจัดการขยะอย่างครบวงจร ที่เริ่มจากบ้าน จนถึงบริเวณหลุมฝังกลบและมีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแปรเป็นเชื้อเพลิงและพลังโดยให้มีของเหลือทิ้งและกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

 

 

คุณสมบัติผู้เรียน:

ผู้สนใจสามารถเรียนรู้เนื้อหาได้โดยไม่ต้องมีความรู้ในเรื่องนี้มาก่อน โดยผู้เรียนจะประสบความสำเร็จในการเรียนได้โดยการเข้าศึกษาเนื้อหาให้ครบทุกหัวข้อ และทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนให้ครบถ้วน

 

วิธีสมัคร:

สมัครผ่านทางออนไลน์ที่นี่

 

วันสิ้นสุดการเรียน:

30 กันยายน 2563

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

การผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากขยะพลาสติก

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ