การผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากขยะพลาสติก : การจัดการขยะเหลือใช้ให้กลายเป็นพลังงาน

ปัญหาขยะมีมานานหลายทศวรรษ จนถึงปัจจุบันด้วยวิทยาการและความรู้ใหม่ๆ...

June 24, 2020 One Min Read
50 Views