สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร รับสมัคร “พนักงานสรรพากร” 3 -10 กันยายน 2562

สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสรรพากร โดยรับสมัครงานวันที่ 3 -10 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

 

 

ตำแหน่งที่รับสมัคร:

ตำแหน่งพนักงานสรรพากร จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหารหรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในสังกัดดังรายละเอียดในบัญชีแนบท้าย อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินที่ได้รับแต่ละเดือน 11,400 บาท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง คลิกที่นี่

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ตรวจสอบหลักฐานประกอบการสมัครงาน คลิกที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

ยื่นเอกสารสมัครงานด้วยตนเอง ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร

 

ปิดรับสมัคร:

10 กันยายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ประกาศรับสมัครงาน

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ