กรมสรรพากรเปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 16 อัตรา หมดเขต 9 มกราคม 2563

มาแล้ว! ประกาศจากกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งพนักงานการภาษีของกลุ่มบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว

โดยในครั้งนี้จะเปิดรับทั้งสิ้นจำนวน 16 อัตรา สมัครด้วยตนเองและทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562 – 9 มกราคม 2563

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ:

– พนักงานการภาษี

– อัตราค่าตอบแทนรายเดือน 15,000 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่าง 16 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

– มีความรู้ความสามารถ ความชำนาญในการใช้ภาษาต่างประเทศ และสามารถติดต่อสื่อสารและโต้ตอบได้เป็นอย่างดีอย่างน้อยหนึ่งภาษา ประกอบด้วย ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี หรือภาษารัสเซีย

 

การรับสมัครสอบ:

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2562 – 9 มกราคม 2563 ดังนี้

– สมัครด้วยตนเอง ในวันเวลาราชการ ณ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานสรรหา ชั้น 16 เลขที่ 90 อาคารกรมสรรพากร ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไทย กรุงเทพมหานคร

– สมัครทางไปรษณีย์ ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ด่วยพิเศษ จ่าหน้าซองถึง กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานสรรหา ชั้น 16 เลขที่ 90 อาคารกรมสรรพากร ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไทย กรุงเทพมหานคร 10400

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ