ประกวดออกแบบงานศิลปะบนเรือท่องเที่ยว ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 150,000 บาท

โอกาสสร้างงานศิลปะให้กลายเป็นผลงานสร้างชื่อและลุ้นเงินรางวัลใหญ่ในธุรกิจการท่องเที่ยว!!

บริษัท เจ้าพระยาทัวร์ริสท์โบ๊ท จำกัด ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบงานศิลปะบนเรือท่องเที่ยว เจ้าพระยาทัวร์ริสท์โบ๊ท ภายใต้แนวคิด “สายน้ำแห่งมรดกทางวัฒนธรรม : The River of Culture Heritage” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 150,000 บาท

 

 

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด:

ประชาชนทั่วไป นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทุกเพศ ทุกวัย ไม่จำกัด

 

โจทย์การประกวด:

ให้ผู้เข้าประกวดออกแบบงานศิลปะบน เจ้าพระยาทัวร์ริสท์โบ๊ท (เรือท่องเที่ยวธงสีฟ้า) ภายใต้แนวคิด “สายน้ำแห่งมรดกทางวัฒนธรรม” โดยมุ่งเน้นภาพลักษณ์ที่ดีงามของมรดกทางวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับแม่น้ำสายหลักของประเทศมายาวนาน

 

รายละเอียดการนาเสนอ:

– ที่มาของความคิด (idea) โดยสังเขป การใช้ภาพสัญลักษณ์ การใช้สี การใช้รูปแบบตัวอักษร (ออกแบบและชี้แจงโดยละเอียด)

– ส่งไฟล์ผลงานพร้อมใบสมัคร และสำเนาบัตรประชาชน ที่ Email :info@chaophrayatouristboat.com ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562

 

รางวัลการประกวด:

– รางวัลชนะเลิศ จานวน 1 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท (ใช้งานจริง)

– รางวัลชมเชย จานวน 5 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท (สมบัติของเรือด่วนฯ)

 

ติดต่อสอบถาม:

– โทร 02-024-1342 ต่อ 115-117 (การตลาด)

– Facebook Fanpage: www.facebook.com/chaophrayatouristboatblueflag

– Line@: @ctbblueflag

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ