ทุนสนับสนุนเข้าร่วมโครงการ SUMMER SCHOOL ในสาธารณรัฐเช็ก ปี 2019

Summer School in the Czech Republic – 2019 เป็นโครงการการศึกษา “Smart Governance” หรือ “Life is Chemistry” เพื่อให้เยาวชนที่ได้รับคัดเลือกได้พบปะกับเพื่อนใหม่ และได้เรียนรู้ในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เคมีอย่างสนุกสนาน

ในปีนี้ มีการแจกทุนเข้าร่วมเต็มจำนวนถึง 28 ทุน ซึ่งจะครอบคลุมทั้งค่าสมัคร ค่าที่พัก และค่าอาหาร

 

 

การสนับสนุน:

มีทุนการศึกษา 28 ทุนเต็ม ทุนการศึกษาครอบคลุมการศึกษาที่พักและอาหาร แลมีค่าธรรมเนียม 100 ยูโรสำหรับการลงทะเบียนในโปรแกรม Smart Governance

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

เปิดรับนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยจากทั่วโลกที่เรียนในสาขาเคมี วัสดุศาสตร์ หรือเทคโนโลยีเคมี

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครทางออนไลน์และดูรายละเอียดการสมัครอื่นๆ ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

30 เมษายน 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของโครงการนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ