ทุนเต็มจำนวนจากมูลนิธิ Rotary เรียนต่อปริญญาโท & หลักสูตรประกาศนียบัตรที่ต่างประเทศ

ทุนจาก Rotary เปิดรับสมัครแล้วค่ะ!! กับทุน The Rotary Peace Fellowship 2022/2023 ที่ในแต่ละปีจะมอบรางวัลทุนการศึกษาเต็มจำนวนถึง 130 ทุน ทั้งระดับปริญญาโท และประกาศนียบัตรในมหาวิทยาลัยชั้นนำให้กับผู้สมัครจากทั่วโลก

ทุนนี้ออกแบบมาสำหรับผู้นำที่มีประสบการณ์การทำงานด้านสันติภาพและการพัฒนา จะได้เรียนที่มหาวิทยาลัยช่ื่อดังถึง 5 ประเทศ ได้ฝึกอบรมทั้งทางวิชาการและการปฏิบัติ รวมถึงโอกาสในการสร้างเครือข่ายกับนักศึกษาจากทั่วโลก รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ค่าเล่าเรียน

– ค่าห้องพัก และค่าอาหาร

– ค่าเดินทางไป-กลับ

– ค่าใช้จ่ายในการฝึกงาน และการศึกษานอกสถานที่ทั้งหมด

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท เกี่ยวกับ peace and development issues จำนวน 50 ทุน (ระยะเวลา 15 – 24 เดือน)

ระดับประกาศนียบัตร จำนวน 80 ทุน สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์การทำงาน

 

มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม:

♦ ระดับปริญญาโท

– Duke University and University of North Carolina at Chapel Hill, USA

– International Christian University, Tokyo, Japan

– University of Bradford, Bradford, England

– University of Queensland, Brisbane, Australia

– Uppsala University, Uppsala, Sweden

 

♦ ระดับประกาศนียบัตร

– Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– มีความเชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษ

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท

– มีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมในประเด็นเกี่ยวกับสันติภาพ ที่ปรากฏผ่านความสำเร็จทางวิชาชีพและวิชาการ และการบริการส่วนบุคคลหรือชุมชน

– มีศักยภาพในการเป็นผู้นำ

– มีประสบการณ์เต็มเวลาอย่างน้อย 3 ปี เกี่ยวกับด้านสันติภาพหรืองานพัฒนา

– ผู้พิการ และผู้ที่มีภูมิหลังที่หลากหลายสามารถสมัครได้

– ผู้ที่เป็นสมาชิกหรือพนักงานของสโมสร Rotary ไม่สามารถสมัครได้

– ตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมหรือไม่ คลิก!

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– Resume

– Academic หรือ Professional recommendations

– Essay

– ใบรับรองผลการเรียน

– social impact plan (สำหรับประกาศนียบัตร)

– หลักฐานทักษะภาษาอังกฤษ (สำหรับระดับปริญญาโท)

 

วิธีการสมัคร:

ตรวจสอบวิธีการสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

15 พฤษภาคม 2021

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

rotary

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ