10 มหา’ลัยโลกกับรางวัล THE Social Impact Ranking 2019 ม.ขอนแก่นครองที่ 1 ในไทย

Times Higher Education (THE) สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก เปิดเผยผลการอันดับมหาวิทยาลัยที่ดำเนินภารกิจเพื่อสังคมหรือสร้างผลกระทบต่อสังคม ภายใต้ชื่อรางวัล THE Social Impact Ranking 2019

โดยประเมินมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ใช้ตัวชี้วัดอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อให้การเปรียบเทียบมีความครอบคลุมและสมดุลในทั้งสามด้าน ได้แก่ การวิจัย การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และให้บริการหรือดูแล

 

10 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัล University Impact Rankings 2019

 

อันดับ 10 University of Hong Kong – ฮ่องกง

อันดับ 9 University of Bologna – อิตาลี

อันดับ 7 University of Montreal – แคนาดา (อันดับร่วม)

 

อันดับ 7 KTH Royal Institute of Technology – สวีเดน (อันดับร่วม)

อันดับ 6 University of Gothenburg – สวีเดน

อันดับ 5 King’s College London – สหราชอาณาจักร

 

อันดับ 3 University of Manchester – สหราชอาณาจักร (อันดับร่วม)

อันดับ 3 University of British Columbia – แคนาดา (อันดับร่วม)

อันดับ 2 McMaster University – แคนาดา

อันดับ 1 University of Auckland – นิวซีแลนด์

 

มหาวิทยาลัยในไทยที่ได้รับการจัดอันดับ University Impact Rankings 2019

 

อันดับ 301+ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อันดับ 301+ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อันดับ 301+ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

อันดับ 201 – 300 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อันดับ 201 – 300 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อันดับ 201 – 300 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อันดับ 101 – 200 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่ในอันดับ 1 ของประเทศไทย โดยเป็นผลมาจากการดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยอุทิศให้สังคม รวมทั้งการดำเนินการวิจัยและสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถนำไปแก้ปัญหาและพัฒนาได้อย่างตรงจุด ดูผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ได้ที่ www.timeshighereducation.com

 

ที่มา: timeshighereducation , khonkaenlink

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ