ทุนสนับสนุนนักข่าวอายุ 22-35 ปี เพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่ที่นิวยอร์ก

Reham Al-Farra Memorial Journalism Fellowship โครงการที่มอบโอกาสพิเศษสำหรับนักข่าวที่มาจากประเทศกำลังพัฒนาและประเทศเศรษฐกิจเปลี่ยนผ่าน เพื่อเข้าร่วมงานประชุมสมัชชาใหญ่ซึ่งจะจัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่ขององค์การสหประชาชาติในนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 5 ตุลาคม 2019

 

 

การสนับสนุน:

ครอบคลุมค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับจากประเทศบ้านเกิดมาที่นิวยอร์ก มีเบี้ยเลี้ยงรายวันประมาณ 410 USD/วัน  (ราวๆ 13,000 บาท) ซึ่งสามารถใช้เป็นค่าที่พักและค่าอาหารได้

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-มีอายุระหว่าง 22 – 35 ปี

-เป็นนักข่าวจากประเทศกำลังพัฒนา

-เป็นนักข่าวที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา

-มีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษ

-ผู้สมัครจะได้รับการประเมินตามผลงานในพอร์ตฟอลิโอ การทำงานที่เกี่ยวข้องกับสหประชาชาติ รวมทั้งการเข้าถึงกลุ่มผู้ชม และพิจารณาถึงความหลากหลายทางภูมิศาสตร์และความเท่าเทียมทางเพศ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-ตัวอย่างผลงานเผยแพร่ 3 ฉบับที่เกี่ยวข้องกับกิจการระหว่างประเทศ

-จดหมายรับรองจากนายจ้างคนปัจจุบัน หรือบรรณาธิการที่เคยร่วมงานด้วย (สำหรับฟรีแลนซ์)

-CV ที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศส

-หลักฐานการศึกษา (ระดับสูงสุดหรือประกาศนียบัตร)

 

วิธีการสมัคร:

สมัคร ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

ผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัครผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ภายในวันที่ 15 เมษายน 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

outreach.un.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ