คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี!! “ระบบราชการไทย” ใครอยากร่วมงานกับระบบราชการไทยควรรู้!

สำหรับใครที่กำลังรอโอกาสร่วมงานในหน่วยงานราชการไทย นี่คือคอร์สที่จะช่วยให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานภายในได้มากขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ระบบงานในฝัน

ระบบราชการไทย (The Thai Civil Service System) คอร์สเรียนออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Thai MOOC ประกอบด้วย การจัดโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินและระบบราชการ ทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น หลักการและกระบวนการบริหารราชการ ประเภทของข้าราชการและบุคลากรในระบบราชการ และทิศทางการปฏิรูปและพัฒนาระบบการบริหารราชการ

 

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้:

– เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน และความสัมพันธ์ของการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น

– เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการและกระบวนการบริหารราชการยุคใหม่

– เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายการแบ่งประเภทข้าราชการและการจ้างงานของบุคลากรในระบบราชการ

– เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายทิศทางการพัฒนาระบบราชการและการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน

– เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับสิ่งท้าทายในการระบบราชการไทย ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารและการปฏิบัติราชการ

 

คุณสมบัติผู้เรียน:

บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

 

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้:

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 2 ชั่วโมง 13 นาที 19 วินาที)

 

เกณฑ์การวัดผล:

– เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

– ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

 

วิธีสมัคร:

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่นี่

 

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนได้แล้ววันนี้

 

ที่มา: Thai MOOC

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ