เชิญผู้สนใจสมัครขอรับรางวัล ‘The Zayed Sustainability Prize’ พร้อมเงินรางวัลกว่า 2.3 ล้านบาท

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประจำประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจสมัครขอรับรางวัล The Zayed Sustainability Prize ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กร และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วโลกที่มีความคิดริเริ่มโดดเด่น โดยพิจารณาจากการส่งเสริมนวัตกรรม การสร้างผลกระทบ และการสร้างแรงบันดาลใจ

 

 

เงินรางวัล:

เงินรางวัล 600,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับสาขาต่าง ๆ (โดยมีการแบ่งเงินรางวัลสำหรับโรงเรียน 6 แห่ง แห่งละ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ)

 

สาขาที่เปิดรับสมัคร:

-สุขอนามัย

-อาหาร

-พลังงาน

-น้ำ

-โรงเรียนมัธยมศึกษาระดับโลก

 

ปิดรับสมัคร:

9 สิงหาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

zayedsustainabilityprize.com/en

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ