เหตุไฟไหม้ที่พิพิธภัณฑ์ 200 ปีในบราซิล วัตถุโบราณวอดกว่า 20 ล้านชิ้น!!

นับเป็นอีกหนึ่งข่าวที่น่าสะเทือนใจ...

September 5, 2018 3 Mins Read
26 Views