ประกวดบทความ และสารคดี “We are CSO ภาคประชาสังคมใครๆ ก็เป็นได้” ชิงรางวัลต้นฉบับยอดเยี่ยม

เพื่อเปิดพื้นที่ให้นักเรียนนักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้มีช่องทางในการเผยแพร่ผลงานเขียนประเภทบทความหรือสารคดี พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เขียน ผู้อ่านและผู้สนใจ สามารถเข้าถึงข้อมูลการทำงานพัฒนาสังคมในรูปแบบ “ภาคประชาสังคม” เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจในการทำงานพัฒนาสังคม จนนำไปสู่การเกิดกลุ่มบุคคลที่สนใจงานพัฒนาสังคมในรูปแบบต่างๆ เพิ่มมากขึ้น

ไทยแอ็ค ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความ และสารคดี “We are CSO ภาคประชาสังคมใครๆ ก็เป็นได้” ชิงรางวัลต้นฉบับยอดเยี่ยมรวม 10,000 บาท

 

 

กติกาการประกวด:

– ต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการทำงานของภาคประชาสังคมในประเทศไทยอย่างมีรูปธรรมชัดเจน

– รูปแบบ บทความ หรือสารคดี ความยาว ไม่น้อยกว่า 300 คำ ขนาดอักษร 16 พอยต์พร้อมภาพประกอบไม่น้อยกว่า 3 ภาพโดยไม่จำกัดวิธีการตกแต่ง รวมทั้งไม่จำกัดเทคนิควิธีการ ทั้งภาพถ่าย ภาพวาด หรือ Infographic

– ผู้เขียนสร้างสรรค์ผลงานแบบเดี่ยว หรือหมู่คณะก็ได้ โดยไม่จำกัดจำนวนการส่งผลงาน

– ไม่จำกัดเพศ อายุ การศึกษา ศาสนา ความเชื่อ หรือข้อจำกัดใดๆ ของผู้เขียน

 

กำหนดระยะเวลา:

– ส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ – 1 มีนาคม 2563 โดยทุกผลงานจะได้รับการเผยแพร่ในเว็บไซต์ www.thethaiact.com และแฟนเพจ “ไทยแอ็ค” ภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์ หลังจากส่งผลงานร่วมประกวด โดยการเผยแพร่ผลงานจะไม่มีการตัดทอน แต่งเติมเนื้อหา เว้นแต่การแก้ไขคำผิดเท่านั้น

– ประกาศผลการประกวดในวันที่ 15 มีนาคม 2563

– การมอบรางวัลจะมีขึ้นภายในเดือนเมษายน 2563

 

วิธีการส่งผลงาน:

ส่งผลงานในรูปแบบไฟล์ .doc หรือ .docx ทางอีเมล thethaiact@gmail.com พร้อมแจ้งชื่อผู้เขียน และช่องทางการติดต่อ โดยทุกครั้งหลังจากส่งผลงานจะได้รับอีเมลตอบกลับเพื่อยืนยันการเสร็จสิ้นกระบวนการ

 

รางวัลการประกวด:

– รางวัลต้นฉบับ “ขวัญใจไทยแอ็ค” รับค่าต้นฉบับ 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมเสื้อคนอยู่ไม่สุข สีสันสดใส ใส่ได้ทุกโอกาส ซักสะอาดไม่ขาดง่าย 3 ตัว

– รางวัลต้นฉบับ “แอ็คนี้พี่รัก”รับค่าต้นฉบับ 3,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมมาลัยดอกรัก 1 พวง

– รางวัลต้นฉบับ “แอ็คมาตั้งแต่อยู่ในมุ้ง” รับค่าต้นฉบับ 2,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมมุ้ง LLIN ชุบน้ำยาป้องกันมาลาเรีย และไข้เลือดออก 1 หลัง

– ผู้ส่งผลงานทุกท่านได้รับสิทธิ์เข้าร่วมทริปกับกิจกรรม “We are CSO ภาคประชาสังคมใครๆ ก็เป็นได้” ใน 8 จังหวัด ตลอดปี 2563 ก่อนบุคคลทั่วไป (จะไปหรือไม่ไปก็ได้)

 

ติดต่อสอบถาม:

– หมายเลขโทรศัพท์ 061-2200-909

– กล่องข้อความทาง เฟซบุ๊คแฟนเพจไทยแอ็ค

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ