สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นเปิดรับสมัครแล้ว! พร้อมโควต้าและทุนการศึกษาเพียบ!

ศูนย์รับสมัครนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2564 โดยมีทั้งประเภทโควตา ประเภทสอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา

คณะที่เปิดรับสมัครมีทั้งคณะบริหารธุรกิจ, คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น อีกทั้งรับรองว่าจบมามีงานทำแน่นอน! เปิดรับสมัครแล้ว!! รายละเอียดดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ประเภท โควตา

– โควตาโรงเรียน

– โควตาผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

– โควตาผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมและกีฬา

– โควตาบุตรบุคลากรและบุตรศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น

ประเภท สอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา

– ทุนประเภท ที่ 1 ยกเว้นค่าหน่วยกิต 100 % พร้อมค่าครองชีพ 30,000 บาท

– ทุนประเภท ที่ 2 ยกเว้นค่าหน่วยกิต 100 %

– ทุนประเภท ที่ 3 ยกเว้นค่าหน่วยกิต 50 %

– ทุนประเภท ที่ 4 ยกเว้นค่าหน่วยกิต 25 %

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาดังนี้

– คณะบริหารธุรกิจ

– คณะวิศวกรรมศาสตร์

– คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ประเภท โควตา

– นักเรียน ม.6, ปวช 3 หรือ ปวส. 2 ไม่จำกัดแผนการเรียน

– เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน 2.50 ขึ้นไป

– สอบสัมภาษณ์ Online อย่างเดียว

ประเภท สอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา

– นักเรียน ม.6, ปวช 3 หรือ ปวส. 2 ไม่จำกัดแผนการเรียน

– ไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย (เกรด 2.50 ขึ้นไป สามารถสอบเพื่อรับทุนได้)

– สอบข้อเขียน และ สอบสัมภาษณ์

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ประเภท โควตา

– ประเภท สอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา

 

วิธีการสมัคร:

ทั้ง 2 ประเภทสามารถกรอกใบสมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

กำหนดการรับสมัคร:

ประเภท โควตา

 

ประเภท สอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

admission.tni.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ