ชมภาพโฆษณาเก่าแต่ยังจับใจ “เงาในกระจก” ที่สะท้อนสิ่งที่ผู้สูงอายุมองเห็นตัวเองในอดีต…

Tom Hussey เป็นช่างภาพโฆษณา และเจ้าของภาพชุดที่มีชื่อว่า “Reflections”...

May 2, 2018 3 Mins Read
36 Views