ประกวดโครงการ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว” ชิงถ้วยพระราชทาน+เงินรางวัลรวมกว่า 1.4 ล้านบาท

เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน นิสิต นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และได้ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการตลาดเพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน ทั้งยังเป็นการโปรโมทชุมชนให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง สร้างอาชีพ สร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้ชุมชน รวมถึงสร้างเวทีให้เด็กรุ่นใหม่ได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ การประกวดในครั้งนี้จึงเกิดขึ้น

ธนาคารกรุงไทย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ระดับไม่เกินปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนการตลาดเพื่อโปรโมทชุมชนด้วย Digital Marketing ในโครงการ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว” ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลรวม 1,400,000 บาท

 

 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ:

– นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับไม่เกินปริญญาตรี

– ทีมละไม่เกิน 3 คน ต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้การรับรองจำนวน 1 คน

 

กำหนดการเข้าร่วมโครงการ:

– เปิดรับสมัคร วันนี้ – 25 พ.ย. 62 ทาง www.ktb.co.th/csr

– ประกาศผล 20 ทีมที่จะได้เข้าค่าย (11 ธ.ค. 62) ทาง www.ktb.co.th/csr

– ต้นกล้าแคมป์ (18 – 20 ธ.ค. 62) 20 ทีมเข้าค่ายเรียนรู้การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงกับการตลาดชุมชน, Digital Marketing และนำเสนอแผนงานเพื่อคัดเลือกเข้ารอบ 15 ทีมในวันสุดท้ายของแคมป์

– โปรโมทชุมชน (21 ธ.ค. 62 – 29 ก.พ. 63) 15 ทีมดำเนินการโปรโมทชุมชนตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับจากธนาคาร

– การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (5 – 6 มี.ค. 63) 15 ทีมเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ โดยนำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ

– หมายเหตุ: กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โปรดติดตามข่าวสารทางช่องทาง Group Facebook : โครงการ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว” และช่องทางต่างๆ ของโครงการ

 

รางวัลการประกวด:

ถ้วยพระราชทานรางวัลชนะเลิศจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพร้อมเงินรางวัล รวมมูลค่า1,400,000 บาท

 

รางวัลทุนดำเนินโครงงาน

– 15 ทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัลเพื่อเป็นทุนดำเนินตามแผนงานทีมละ 50,000 บาท

 

รางวัลรอบชิงชนะเลิศ จะประกอบด้วยรางวัลต่างๆ ดังนี้

– รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 300,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 200,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

– รางวัล Public Favorite Award จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

 

ติดต่อสอบถาม:

ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่
อาคารนานาเหนือชั้น 14 เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนากรุงเทพฯ 10110
(โครงการ กรุงไทยต้นกล้าสีขาว)

– โทรศัพท์ : 0-2208-4456

– โทรสาร :0-2256-8341

– E-Mail : natcha.rumnum@ktb.co.th

– Group Facebook : โครงการ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว” (*สําคัญ ผู้สมัครโปรดเข้าร่วม)

 

ที่มา:  ต้นกล้าสีขาว

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ