ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนจาก GJ Thailand ครอบคลุมกว่า 10 ประเทศทั่วโลก

สำหรับน้องๆ มัธยมปลายที่อยากไปแลกเปลี่ยนและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยที่ต่างประเทศ ต้องอย่าพลาดสมัครทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนจาก GJ Thailand

โดยมีทุนสมทบให้มากมายใน 10 ประเทศทั่วโลก นักเรียนที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– อายุระหว่าง 15 – 18 ปี 6 เดือน ในวันเดินทาง

– กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2–5, GPA>2.00, ไม่มีเกรด 1 ในวิชาภาษาอังกฤษ

– มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ (ทดสอบจากการสอบข้อเขียน)

– สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการพำนักในต่างประเทศ

 

ค่าธรรมเนียมในการสมัคร:

200 บาท

 

วิธีการสมัคร:

– สมัครผ่านเว็บไซต์ http://gjthailand.org/application-form/appliaction-academicyear.html

– ชำระค่าสมัครโดยโอนค่าสมัคร จำนวน 200 บาท ไปที่บัญชี นางรดาชา ไชยมาศ ธ.กสิกรไทย สาขาประชานิเวศน์ เลขที่ 016-8-54106-6

– ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมเขียนชื่อ – สกุล ผู้สมัคร และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ทาง https://forms.gle/kaadPLHUowr8KJFv7 (สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 099-623-9961, 089-672-7777)

 

รายละเอียดการสอบชิงทุน:

– ใช้ข้อสอบมาตรฐาน Eltis (การฟัง การอ่าน และไวยากรณ์ 50 ข้อ) สามารถศึกษาข้อสอบได้ที่เว็บไซต์ http://www.eltistest.com/home/index.php

– สอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น.

– สอบสัมภาษณ์หลังจากสอบข้อเขียนในวันเดียวกัน

– สถานที่สอบ อาคารมหาจักรีสิรินธร – 303 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ดูแผนที่สถานที่สอบได้ที่ http://www.atc.chula.ac.th/th_html/th_mahaChakriSirindhorn.html)

 

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ:

– ค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ ระยะเวลา 10 -11 เดือน USD 9,700 (ราว 290,000 บาท) เริ่มเดือนสิงหาคม 2563

– ค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ ระยะเวลา 12 เดือน USD 12,000 (ราว 360,000 บาท)

– ราคานี้รวมค่าประกันสุขภาพแล้ว ไม่รวมค่าทำวีซ่า ค่าแปลเอกสาร ค่าภาษีสนามบิน ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ อายุตั๋ว 1 ปี และค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 

มูลค่าทุนสมบทจาก GJ Education:

ลำดับที่ 1               100,000   บาท

ลำดับที่ 2                 80,000   บาท

ลำดับที่ 3-7              50,000   บาท

ลำดับที่ 8-15            40,000   บาท

ลำดับที่ 16-30          30,000   บาท

ลำดับที่ 31–50          20,000  บาท

(พิจารณาจากการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ โดยนักเรียนจะได้รับทุนใดทุนหนึ่งเท่านั้น)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

https://www.gjthailand.org

099-623-9961, 089-672-7777

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ