แจกทุนป.ตรี ครอบคลุมค่าเล่าเรียน 4 ปี ที่มหาวิทยาลัย Toronto แคนาดา

อีกหนึ่งทุนที่น่าสนใจสำหรับทุน Lester B. Pearson ปี 2020 สำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย Toronto ประเทศแคนาดา ในแต่ละปีมีผู้ได้รับทุนถึง 40 คน

นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครเรียนได้ทุกสาขาวิชาตามที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน ซึ่งมีถึง 700 กว่าหลักสูตร และมหาวิทยาลัย Toronto ก็ถือเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงติดอันดับโลกอีกด้วย รายละเอียดทุนมีดังนี้

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ต้องได้รับการเสนอชื่อจากโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ โดยสามารถสอบถามจากอาจารย์แนะแนวของโรงเรียนได้

– เป็นนักเรียนต่างชาติที่อาศัยอยู่นอกประเทศแคนาดา และมีผลการเรียนดีเยี่ยม

– กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้ายในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

– สามารถเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย Toronto ในเดือนกันยายน 2020

 

 

มูลค่าทุนการศึกษาที่จะได้รับ:

– มหาวิทยาลัยจะให้ทุนครอบคลุมค่าใช้จ่ายของค่าเล่าเรียน

– ประกันสุขภาพขณะเข้ารับการศึกษา

– ที่พักอาศัยขณะเรียนเป็นเวลาถึง 4 ปี

 

วิธีการสมัคร:

ดูวิธีการสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

– โรงเรียนต้องเสนอชื่อภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2019

– กำหนดส่งใบสมัครภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

future.utoronto

[email protected]

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ