มหาวิทยาลัย QUT ประเทศออสเตรเลีย แจกทุน 25% ให้ผู้สนใจด้านศิลปะ

มหาวิทยาลัย Queensland University of Technology ประเทศออสเตรเลีย เปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติรวมถึงประเทศไทย ได้รับทุนเรียนดีในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

ทุนนี้มีชื่อว่า Creative Industries International Scholarship ให้กับผู้ที่สนใจในด้านศิลปะอย่างการสร้างสรรค์ การสื่อสาร และการออกแบบ มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 

 

มูลค่าทุนที่จะได้รับ:

– ทุนการศึกษาครอบคลุม 25% ของค่าเล่าเรียนสำหรับสองภาคเรียนแรก

– ทุนการศึกษา 25% ในปีต่อไปขึ้นอยู่กับผลการเรียนในแต่ละปี โดยต้องรักษาเกรดเฉลี่ยให้ได้ 5.5

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– จบการศึกษาและมีผลการเรียนเฉลี่ยตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

– มีคุณสมบัติภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

– สมัครเรียนต่อตามสาขาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้

Bachelor of Communication

Bachelor of Creative Industries

Bachelor of Design

Bachelor of Design (Honours) (Architectural Studies) – Advanced Standing Entry

Bachelor of Design – International

Bachelor of Fine Arts

Master of Architecture

Master of Digital Communication

 

วิธีการสมัคร:

สมัครในสาขาวิชาที่ทางทุนและทางมหาวิทยาลัยกำหนด และเมื่อได้รับการตอบรับก็จะได้พิจารณาการรับทุน

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.qut.edu.au

ci@qut.edu.au

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ