จัดเต็ม 10 ทุนเรียนต่อประเทศแคนาดา สำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะ

ประเทศแคนาดาเป็นประเทศหนึ่งที่มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าเยี่ยมชมมากมาย และก็เป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนในประเทศจำนวนมาก เนื่องจากประเทศแคนาดามักจะมีทุนสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาต่อทั้งในระดับปริญญาตรี โทและเอกในทุกๆ ปี

วันนี้เราก็มีช่องทางในการติดตามทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศแคนาดามาฝากกันค่ะ มีทั้งทุนเต็มจำนวนและสนับสนุนเงินบางส่วน ใครที่อยากเรียนต่อที่แคนาดา ห้ามพลาดค่ะ

 

 

ระดับปริญญาตรี

1. Humber College International Entrance Scholarships

มหาวิทยาลัย Humber ให้ทุนการศึกษาทั้งแบบเต็มจำนวนและทุนการศึกษาบางส่วนแก่นักศึกษาต่างชาติในช่วงเดือนกันยายนและมกราคมของทุกปี

 

2. York University International Student Scholarship Program 

ผู้ขอรับทุนนี้จะต้องเป็นผู้ที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมและจะได้รับทุนในการศึกษาตลอด 4 ปีมูลค่า $60,000 – $100,000  (ประมาณ 1,900,000 – 3,300,000 บาท)

 

3. University of British Columbia Scholarships for International Students

ทุนนี้เป็นทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติทั่วโลก ในทุกๆ ปีผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับทุนรวมทั้งหมดกว่า $10,000,000 (ประมาณ 330,000,000 บาท)

 

 

4. Carleton University Entrance Scholarships for International Students

ผู้ที่มีสิทธิสมัครทุนต้องเป้นผู้ที่มีผลการเรียนดีเด่น มีความเป็นผู้นำ และมีประสบการณ์ด้านการทำกิจกรรมร่วมกับสังคม

 

5. International Leader of Tomorrow Award 

ทุนการศึกษานี้มีมูลค่าถึง $4,000 – $16,000 (ประมาณ 130,000 – 530,000 บาท)  ซึ่งมอบให้แก่นักเรียนที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ 80% ขึ้นไป

 

ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

6. Vanier Canada Graduate Scholarships

ทุน Vanier Canada Graduate หรือ Vanier CGS เป็นทุนระดับปริญญาเอกสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีผลการเรียนดีเด่นและต้องการเรียนต่อในด้านวิจัย ทุนทั้งหมดจะมีมูลค่า $50,000 (ประมาณ 1,650,000 บาท) ซึ่งเป็นทุนสำหรับใช้ตลอด 3 ปีการศึกษา

 

7. University of Manitoba Graduate Fellowships

ทุนนี้เป็นทุนสำหรับนักศึกษาจากต่างประเทศทั่วโลก ที่สนใจเรียนในระดับปริญญาโทหรือเอกแบบเต็มเวลาที่มหาวิทยาลัย Manitoba ทุนดังกล่าวมีมูลค่า $14,000 (ประมาณ 460,000 บาท) สำหรับปริญญาโท และ $18,000 (ประมาณ 590,000 บาท) สำหรับปริญญาเอก ครอบคลุมระยะเวลาทั้งหมด 12 เดือน

 

8. Pierre Elliot Trudeau Foundation Doctoral Scholarships

ทุนนี้เปิดสำหรับนักศึกษาจากต่างประเทศทั่วโลกที่สนใจเรียนระดับปริญญาเอกในด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์หรือหลักสูตรอื่นๆ ในแบบเต็มเวลา ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้เงินสนับสนุนสูงสุดถึง $60,000 (ประมาณ 1,900,000 บาท) ต่อปีการศึกษาเป็นเวลาสูงสุด 3 ปี

 

 

9. University of Waterloo International Master’s and Doctoral Student Awards

ผู้สมัครต้องลงเรียนแบบเต็มเวลาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกด้านการวิจัย โดยทุนสนับสนุนจะมีมูลค่า  $2,045 (ประมาณ 67,000 บาท) ต่อภาคการเรียน (เป็นเวลา 2 ปีในระดับปริญญาโท) หรือ $4,090 (ประมาณ 135,000 บาท) ต่อภาคการเรียน (เป็นเวลา 3 ปีในระดับปริญญาเอก)

 

10. University of Calgary Graduate Awards

มหาวิทยาลัย Calgary มอบทุนให้นักศึกษาต่างชาติ ที่มีมูลค่าตั้งแต่ $1,000 (ประมาณ 33,000 บาท) ถึง $40,000 (ประมาณ 1,300,000 บาท)

 

ที่มา:  scholars4dev

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ