ทุน ป.โท Erasmus Mundus เรียนต่อยุโรปด้าน ‘Tourism Development & Culture’

ทุนการศึกษา Erasmus Mundus อันทรงเกียรติมีไว้สำหรับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ ในด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม หรือ Tourism Development & Culture (TourDC)

โดยผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะได้เลือกโอกาสศึกษาต่อถึง 3 มหาวิทยาลัยในยุโรป ไม่ว่าจะเป็น The University of Glasgow (UK), University of Malta, Lund University (Sweden) และ University Institute of Lisbon (Portugal) โอกาสแบบนี้ห้ามพลาด! ไปดูรายละเอียดทุนกัน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

 

ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโปรแกรม เช่น ค่าเล่าเรียน, ค่าประกันเต็มจำนวน, เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง และค่าครองชีพตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโทในด้าน Tourism Development & Culture

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นนักศึกษาต่างชาติ (ประเทศไทยมีสิทธิ์สมัคร)

– จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยเกียรตินิยมอันดับสองหรือเทียบเท่าเกรดเฉลี่ย 75%

– มีผลวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ IELTS 6.5 โดยแต่ละพาร์ทต้องได้ไม่ต่ำกว่า 6.0

– ผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัครภายในวันเปิดรับสมัครทุนการศึกษา

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– สำเนาใบรับรองการจบการศึกษา

– สำเนาใบรับรองผลการเรียน

– หลักฐานผลคะแนนภาษาอังกฤษ

– Reference letters จำนวน 2 ฉบับ

– CV

– ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

8 มกราคม 2021

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

gla.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ