ทุนฝึกงาน + ค่าครองชีพ กับ The Bank Internship Program ที่สหรัฐอเมริกา

The Bank Internship Program (BIP) เปิดรับสมัครแล้ว!! โครงการฝึกงานภาคฤดูร้อนที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีแรงจูงใจสูง ได้สัมผัสกับการทำงานของธนาคารโลก เพราะการฝึกงานจะช่วยให้เกิดมุมมองใหม่ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ และนำมาปรับใช้กับการเรียน และการวิจัยได้

เป็นโอกาสฝึกงานที่น่าสนใจสำหรับนักศึกษาทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาเอก เพราะนอกจากจะได้ฝึกงานที่ธนาคารโลก ที่กรุง Washington D.C. สหรัฐอเมริกาแล้ว ยังได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนอีกด้วย! รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– เงินรายชั่วโมงที่เพียงพอสำหรับค่าครองชีพ และค่าอาหาร

– ค่าใช้จ่ายในการซื้อตั๋วเดินทางไป-กลับ สูงสุด USD 3,000 (ราว 90,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาวิชาดังนี้

– Economics

– Finance

– Human Development

– Social Sciences

– Agriculture

– Environment

– Engineering

– Computing

– Urban planning

– Natural resources management

– Private sector development

– Corporate support

 

ระยะเวลาและสถานที่เข้าร่วมฝึกงาน

อย่างน้อยราว 4 สัปดาห์ ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2021 – เดือนกันยายน 2021 ที่ The World Bank HQ Washington D.C.

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ในสาขาวิชาที่กำหนด

– ไม่จำกัดอายุของผู้สมัคร

– มีความสามารถดีเยี่ยมทางด้านภาษาอังกฤษ

– ความรู้ภาษาต่างๆ เช่น ฝรั่งเศส, สเปน, รัสเซีย, อาหรับ, โปรตุเกส และจีน ถือเป็นข้อได้เปรียบ

– ความรู้ทักษะอื่นๆ เช่น ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ถือเป็นข้อได้เปรียบ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– แบบฟอร์มใบสมัคร

– ประวัติย่อ (CV)

– Statement of Interest

– หลักฐานการลงทะเบียนเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

31 มกราคม 2021

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

worldbank

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ