เตรียมตัวให้พร้อม! กองบินตำรวจรับสมัครสอบแข่งขันเข้าเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน

กองบินตำรวจเปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2562

เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม ถึง 15 พฤศจิกายน 2562

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

อ่านรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร คลิกที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

สมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ณ งานธุรการและกำลังพล กองบินตำรวจ เลขที่ 701 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

 

ปิดรับสมัคร:

เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม ถึง 15 พฤศจิกายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ประกาศรับสมัคร

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ