TRIDI เปิดรับสมัครทุนการศึกษาปริญญาโท-เอก

สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (TRIDI) สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ประกาศรับสมัครนิสิต นักศึกษาที่มีศักยภาพด้านการโทรคมนาคม เพื่อขอรับทุนการศึกษา NTC Scholarship ประจำปี 2553 เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ดดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ

กำหนดวันรับสมัครคัดเลือกตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2553 – 28 กุมภาพันธ์ 2553

พร้อมประกาศให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (TRIDI Product Research & Development Grant, TRPG) ประจำปี 2553 เพื่อส่งเสริมให้มีงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศเพิ่มมากขึ้น

และเชิญชวนให้หน่อยงานต่างๆ ในประเทศได้แสดงศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ซึ่งจะเป็นการช่วยพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว

กำหนดวันรับสมัครคัดเลือกตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 มีนาคม 2553

ผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.tridi.ntc.or.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ