ประกวด True Young Producer Award 2018 ชิงทุนพร้อมลุ้นดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น!!

กลุ่มทรู ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม True Young Producer Award 2018 หัวข้อ “Stop Cyberbullying หยุดทำร้ายกันบนโลกออนไลน์”

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา และรางวัลทัศนศึกษาดูงานเอเจนซี่ระดับโลก ณ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา

 

 

วัตถุประสงค์

– เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนนิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้มีเวทีเพื่อแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ ในการผลิตภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ตลอดจนเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อสังคมและประเทศชาติ

– เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกัน ระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆ กับคณะกรรมการผู้จัดงานและองค์กรที่ให้การสนับสนุนโครงการฯ
เพื่อค้นหานักโฆษณารุ่นใหม่ที่สนใจในการผลิตภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม โดยเชิญชวนนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศร่วมส่งผลงานเข้าประกวด

– เพื่อเผยแพร่ผลงานของนิสิต นักศึกษา ผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 ทีม นำมาออกอากาศทางทรูวิชั่นส์ และสื่อสังคมออนไลน์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

– นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษา ทั่วประเทศโดยไม่จำกัดคณะ และชั้นปี

– สมัครเข้าร่วมการประกวดเป็นทีม ๆ ละไม่เกิน 3 คน โดยสมาชิกในทีมจะต้องอยู่ในสถาบัน เดียวกัน

– ผู้สมัครส่งผลงานเข้าประกวดได้ทีมละ 1 ผลงาน

– ผู้สมัครแต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง

 

หลักเกณฑ์การประกวด

– การคัดเลือกรอบ Story Board คัดเลือกจากผลงานโฆษณาต้นร่าง (Story Board) พร้อมด้วยบทบรรยาย โดยผู้สมัครต้องส่ง หลักฐานการประกวดดังนี้

– ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการศึกษา และผลงานโฆษณาต้นร่าง (Story Board) มาที่
ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู เลขที่ 18 อาคาร ทรู ทาวเวอร์ ชั้น 25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ตั้งแต่ 2 กรกฎาคม – 28 กันยายน 2561

– ผลงานโฆษณาต้นร่าง (Story Board) ที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นเนื้อเรื่องคิดขึ้นมาใหม่ และยังไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อนโดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากการตอบโจทย์ ความ WOW ของไอเดีย การใช้ภาษาที่เหมาะสม เป็นไอเดียที่ผู้ชมสามารถนำไปทำตาม และแชร์ต่อได้

– ผลงานโฆษณาต้นร่าง (Story board) จะเป็นภาพสีหรือขาวดำก็ได้ ให้ทำบนกระดาษขนาด A4 ตามแบบฟอร์มที่โครงการฯกำหนดให้ โดยใน 1 กระดาษ A4 ให้มีภาพประกอบจำนวน 4 ภาพ โดยต้องไม่เกิน 20 ภาพ และวาดภาพประกอบและพิมพ์บทบรรยายใต้ภาพให้ชัดเจน (บทบรรยายใต้ภาพต้องพิมพ์เท่านั้นห้ามเขียนด้วยลายมือเด็ดขาด)

 

วัน / เวลา ในจัดโครงการ True Young Producer Award 2018

– ถ่ายภาพเปิดตัวโครงการฯ : 2 กรกฎาคม 2561

– วันที่รับสมัครและส่งผลงาน : 2 กรกฎาคม – 28 กันยายน 2561

– คัดเลือกผลงาน Story Board รอบที่ 1 : 4 – 9 ตุลาคม 2561

– ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบแรก 10 ตุลาคม 2561

– คัดเลือกผลงาน Story Board รอบที่ 2 : 16 ตุลาคม 2561

– ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 17 ตุลาคม 2561 ทาง www.trueplookpanya.com , www.facebook.com/trueyoungproduceraward.ypa

– กิจกรรม Workshop : 29 ตุลาคม 2561

– ระยะเวลาผลิตโฆษณา : 30 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2561

– หมดเขตรับผลงานรอบชิงชนะเลิศ : 30 พฤศจิกายน 2561

– On Air Spot ผลงาน 10 ทีม : 12 – 31 ธันวาคม 2561

– คณะกรรมการตัดสินผลงานรอบสุดท้าย : 20 ธันวาคม 2561

– พิธีประกาศผลและมอบรางวัล : 20 ธันวาคม 2561

 

รางวัล และ ทุนการศึกษา

รางวัลภาพยนตร์โฆษณายอดเยี่ยม

– ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

– ทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

– รางวัลทัศนศึกษาดูงานเอเจนซี่ระดับโลกที่ ประเทศญี่ปุ่น (สำหรับนักศึกษา 3 ท่านและอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน) มูลค่า 235,000 บาท รวมรางวัลที่ผู้ชนะเลิศได้รับทั้งสิ้น 285,000 บาท

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

– ถ้วยเกียรติยศจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

– ทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

– โล่เกียรติยศ True Young Producer Award

– ทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

 

รางวัล Popular Vote

– โล่เกียรติยศ True Young Producer Award

– ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

 

รางวัลชมเชย 7 รางวัล

– ทุนการศึกษา 5,000 บาท

– ประกาศนียบัตร

– รางวัลภาพยนตร์โฆษณาที่มียอดเข้าชม , ยอดแชร์ และยอดคอมเมนท์สูงที่สุด  (ทางwww.youtube.com/truemoveh) ทุนการศึกษา 100,000 บาท

 

ติดต่อสอบถาม

ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู โทร. 02-8586279 , 089-1396064

เพจ : www.facebook.com/trueyoungproduceraward.ypa

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ