ประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ชิงถ้วยพระราชทานพร้อมทุนการศึกษา

เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนนิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้มีเวทีเพื่อแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ ในการผลิตภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ตลอดจนเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อสังคมและประเทศชาติ ทั้งยังเป็นการร้างความสัมพันธ์อันดีและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกัน ระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆ กับคณะกรรมการผู้จัดงานและองค์กรที่ให้การสนับสนุนโครงการ ฯ

รวมถึงเพื่อค้นหานักโฆษณารุ่นใหม่ที่สนใจในการผลิตภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม โดยเชิญชวนนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศร่วมส่งผลงานเข้าประกวด และเผยแพร่ผลงานของนิสิต นักศึกษา ผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ 11 ทีม นำมาออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ในกลุ่มทรู, บริษัทในเครือ และทางสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน

กลุ่มทรู ขอเชิญนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม “True Young Producer Award 2020” ปลูกใจ(รักษ์)โลก หัวข้อ “ใช้พลาสติกอย่างรู้คิด เพื่อทุกชีวิตและสิ่งแวดล้อม” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษา ทั่วประเทศโดยไม่จำกัดคณะ และชั้นปี

– สมัครเข้าร่วมการประกวดเป็นทีมๆ ละไม่เกิน 3 คน โดยสมาชิกในทีมจะต้องอยู่ในสถาบันเดียวกัน

– ผู้สมัครส่งผลงานเข้าประกวดได้ทีมละ 1 ผลงาน

– ผู้สมัครแต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง

ประเภทของการประกวด:

ประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ความยาวไม่เกิน 60 วินาที ปลูกใจ(รักษ์)โลก ในหัวข้อ ใช้พลาสติกอย่างรู้คิด เพื่อทุกชีวิตและสิ่งแวดล้อม (Time for Nature : use plastic responsibly)

 

กำหนดระยะเวลา:

– วันที่รับสมัครและส่งผลงาน : 1 กรกฎาคม – 25 กันยายน 2563

– คัดเลือกผลงาน Story Board รอบที่ 1 : 1 – 8 ตุลาคม 2563

– ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบแรก : 9 ตุลาคม 2563

– คัดเลือกผลงาน Story Board รอบที่ 2 : 15 ตุลาคม 2563

– ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ : 16 ตุลาคม 2563 ทาง www.trueid.net ,www.trueplookpanya.com ,www.facebook.com/trueyoungproduceraward.ypa

– กิจกรรม Workshop : 28 – 30 ตุลาคม 2563

– ระยะเวลาผลิตโฆษณา : 31 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2563

– หมดเขตรับผลงานรอบชิงชนะเลิศ : 30 พฤศจิกายน 2563

– คณะกรรมการตัดสินผลงานรอบชิงชนะเลิศ : 15 ธันวาคม 2563

– พิธีประกาศผลและมอบรางวัล : 15 ธันวาคม 2563

– On Air ผลงานภาพยนตร์โฆษณา 11 ทีม : มกราคม 2564 เป็นต้นไป

 

ติดต่อสอบถาม:

ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู โทร. 02-858-6279 , 089-139-6064

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ