ทุนจาก The University of Sydney สำหรับนักศึกษาต่างชาติระดับป.ตรี – ป.เอก

ขณะนี้ทาง Sydney Scholars Awards ได้เปิดรับนักศึกษาต่างชาติทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เพื่อรับทุนการศึกษาที่ The University of Sydney มหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศออสเตรเลีย!

ระยะเวลาของทุนการศึกษาสำหรับระดับปริญญาตรีคือ 4 ปีเต็ม ระดับปริญญาโท 2 ปี และระดับปริญญาเอก 3 ปี โดยทุนการศึกษาทั้งหมดนั้นได้รับการสนับสนุนโดย The University of Sydney และรัฐบาลประเทศออสเตรเลีย รายละเอียดดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ระดับปริญญาตรี: ทุนการศึกษา $6000 / ปี (ราว 130,000 บาท)

ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก: ทุนการศึกษาเต็มจำนวน พร้อมค่าครองชีพ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาวิชาดังนี้

– Arts and Social Sciences

– Architecture, Design, and Planning

– Business

– Education and Social Work

– Engineering and Computer Science

– Law

– Medicine and Health

– Music

– Science

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติมีสิทธิ์สมัคร

– ผู้สมัครระดับปริญญาโท ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1 หรือ 2 ในสถาบันที่มีชื่อเสียง

– ผู้สมัครระดับปริญญาเอก ต้องมีประสบการณ์และความสามารถด้านการวิจัย, จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1 หรือ 2 และจบการศึกษาระดับปริญญาโทด้วยมาตรฐานการวิจัยที่โดดเด่น

 

เอกสารที่เกี่ยวข้องและวิธีการสมัคร:

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

 

ปิดรับสมัคร:

ระดับปริญญาตรี: 30 กันยายน 2020

ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก: เปิดรับสมัครทั้งปี

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

 ระดับปริญญาตรี

– ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ